Workshops en masterclasses

Samen met gemeenten, UWV en hun partners wil Team Aanpak Jeugdwerkloosheid jongeren sneller en duurzamer aan het werk helpen door in te zetten op Matchen op werk. Om de uitvoering van Matchen op werk te versterken organiseren we op de Slotdag van de WerkWeek een aantal workshops en masterclasses over het bereiken en activeren van jongeren en werkgevers én het maken van de match zelf.

Aanmelden voor de workshops

Heeft u geen uitnodiging ontvangen voor Slotdag van de WerkWeek, maar wilt u er toch graag bij zijn, stuur dan een mail naar Team Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Masterclass: Jongeren zijn 24/7 online

Door Mark van Rijn van Youngworks, bureau voor jongerencommunicatie

De online wereld waar jongeren dagelijks vele uren spenderen met hun smartphone is voor veel volwassenen een mysterie. In deze workshop ontrafelt Mark van Rijn van Youngworks dit mysterie. Niet alleen biedt hij inzicht in het online gedrag van jongeren, hij vertelt ook hoe wij gebruik kunnen maken van dat gedrag. Wat zijn de populairste social media? Wat delen en maken jongeren online en waarom? Waar liggen kansen in het online bereiken van jongeren? En hoe zorgen we ervoor dat zij zelf onze boodschappen online gaan verspreiden?

Jongeren vragen om een andere manier van begeleiding

Gemeenten, UWV en scholen hebben vaak allerlei programma’s, projecten en trajecten om jongeren op weg te helpen naar de juiste studie of baan, maar geven aan dat het lastig is om jongeren te bereiken en hen zover te krijgen dat ze meedoen. Jongeren vragen om een andere manier van begeleiding dan volwassenen. 

Do's en don'ts bij het bereiken van jongeren

Een tip: Probeer jongeren niet alleen via traditionele communicatiekanalen te bereiken (zoals post, vaste telefoonlijn en via de eigen website), maar zet social media in (zoals SnapChat, Instagram, YouTube, Facebook en WhatsApp). Deze tip maakt onderdeel uit van de ‘Do’s & don’ts bij het bereiken en activeren van jongeren’. In opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft IZI Solutions aan deskundigen op het gebied van jongerenmarketing, onderzoekers en jongerenorganisaties gevraagd ‘wat werkt?’ als het gaat om het bereiken en activeren van jongeren. Het resultaat van het onderzoek is verschenen in de vorm van een totaalrapportage met succesvolle en minder succesvolle voorbeelden uit de praktijk. De factsheet met de do’en don’ts is de beknopte samenvatting.

Workshop: Onzichtbare jongere op de stoel van de kapper

Door Cemil Yilmaz en Dionne Abdoelhafiezkhan van IZI Solutions

Binnenkort brengt CBS weer nieuwe cijfers uit over jongeren ‘buiten beeld’. De Volkskrant kopte onlangs nog ‘Spookjongeren; Nick is weer in beeld’. Wie zijn deze jongeren? Wat is hun verhaal? Welke mensen en welke organisaties kennen deze jongeren wel goed? En hoe kunnen professionals van de gemeente met hen samenwerken? Want dat deze jongeren niet naar school of aan het werk zouden willen, is de grootste onzin die er is. Cemil Yilmaz en Dionne Abdoelhafiezkhan van IZI Solutions nemen u mee in de wereld van de jongeren en geven voorbeelden van buurtkappers en sportscholen waar veel jongeren komen en die een vertrouwensband met hen hebben opgebouwd.

'Jongeren buiten beeld'

Jongeren ‘buiten beeld’ zitten niet op school, werken niet, zoeken geen werk en hebben geen uitkering. Zij hebben vaak geen diploma, waardoor ook hun kansen op het vinden van werk klein zijn. Gemeenten kunnen deze jongeren in beeld brengen door bestanden te koppelen. Daarmee zijn hun namen en adressen bekend. Echter, het vraagt heel wat om deze jongeren te bereiken en weer te motiveren.

Samenwerking met informele organisaties

Uit onderzoek van IZI Solutions in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid blijkt dat ‘informele’ organisaties veel van deze jongeren kennen. Denk aan sportscholen, moskeeën, kerken en buurtcentra, maar ook buurtkappers en rolmodellen uit de eigen omgeving. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid laat een sociale kaart ontwikkelen voor zes gemeenten door IZI Solutions en Movisie. Op de sociale kaart staat welke informele organisaties binnen de eigen gemeente contact hebben met deze jongeren en hoe groot hun bereik onder en hun invloed is op de jongeren. Voor alle overige gemeenten wordt een handreiking gemaakt waarmee zij zelf een sociale kaart kunnen opstellen.

Dilemma's bij de samenwerking met informele organisaties

Eerder bracht de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid het essay ‘Zien, lezen, helpen. Over het bereiken van jongeren buiten beeld’ uit, waarin wordt ingegaan op de dilemma’s van samenwerking. Want samenwerking tussen gemeenten en informele organisaties gaat niet altijd even gemakkelijk.

Masterclass: Jongeren, een cultuur op zich

Door Jozef Berragiy, Partner bij de BeHr Groep

Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met gedrag dat hen niet eigen is. Daarbij gaat het niet alleen om de etnische achtergrond, maar ook bijvoorbeeld om het sociaal milieu of leeftijd. Het kan leiden tot grote, en zeker onbedoelde, spraak- en gedragsverwarring. Maar ook kunnen kansen gemist worden. Intercultureel communiceren is een ware kunst. In deze masterclass word je meegenomen in een wereld vol onbekende normen en waarden, leer je hoe je miscommunicatie met jongeren kan voorkomen en word je je bewust van de effecten van je eigen gedrag en houding.

Lastig om jongeren te bereiken

Gemeenten en UWV hebben vaak allerlei programma’s, projecten en trajecten om jongeren op weg te helpen naar de juiste studie of baan, maar geven aan dat het lastig is om jongeren zover te krijgen dat ze meedoen. Jongeren vragen om een andere manier van begeleiding dan volwassenen. Maar ook jongeren onderling verschillen.

Multicultureel vakmanschap

BeHr Groep Nederland is specialist in Multicultureel Vakmanschap en helpt organisaties en professionals effectief op te treden in situaties waar sprake is van botsende culturen; zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Om pijnlijke verwarring te voorkomen moeten professionals zich bewust zijn van verschillen. Multicultureel vakmanschap is nodig als je goede gesprekken met je klanten wilt voeren en de juiste afspraken wilt maken.

Masterclass: Het begeleiden van jongeren is een vak apart

Door Henk Spies namens Divosa Vakmanschap en Huub Nelis van Youngworks, bureau voor jongerencommunicatie

Hoe vaak maak je een positief verschil in het leven van jongeren? En hoe doe je dat? Waarom gaat het soms (of eigenlijk best vaak) mis? Vakmanschap is in het geval van een timmerman een timmermansoog, materiaalkennis en kunnen doseren. In de gereedschapskist zitten hamers, schroevendraaiers, tangen en zagen. Maar wat houdt vakmanschap in als het je vak is om jongeren op weg te helpen naar werk of een opleiding? Welke instrumenten zitten dan in de gereedschapskist? In deze interactieve masterclass  presenteren Divosa en YoungWorks een aantal tips, tricks en modellen die de professional kan helpen bij het ondersteunen van jongeren. De deelnemers aan de masterclass kijken gezamenlijk hoe het traject vanaf het eerste contact het beste ingericht kan worden.

Een andere manier van begeleiden

Gemeenten en UWV hebben vaak allerlei programma’s, projecten en trajecten om jongeren op weg te helpen naar de juiste studie of baan, maar geven aan dat het lastig is om jongeren zover te krijgen dat ze meedoen. Jongeren vragen om een andere manier van begeleiden dan volwassenen.

'Werkwijzer jongeren'

Programma Vakmanschap van Divosa ontwikkelt, mede op verzoek van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid, de ‘Werkwijzer jongeren’. De Werkwijzer is bedoeld voor professionals in de uitvoering die met jongeren werken en geeft informatie over hoe jongeren het beste ondersteund kunnen worden naar werk of opleiding. In de werkwijzer komen de verschillende fasen in de begeleiding van jongeren aan bod: integrale samenwerking, bereiken, activeren, diagnose, plan en begeleiding. In de werkwijzer redeneren we  vanuit jongeren en kijken we welke ondersteuning jongeren nodig (kunnen) hebben, in eerste instantie los van hoe dat georganiseerd kan worden. Wat werkt, voor wie en wanneer? De Werkwijzer beschrijft niet alleen de instrumenten en trajecten die een professional kan inzetten, maar vertelt ook welke competenties de professional nodig heeft om jongeren te begeleiden. Want werken met jongeren vraagt ook om authenticiteit, empathie, maatwerk en weten wanneer je moet afwijken van algemene regels.

Workshop: Tips & Tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

Door Maarten van Heems en Frank Verhoef van campagnebureau BKB

Hoe zet je regionale en social media in om werkgevers te informeren over wat het werkgeversservicepunt (WSP) voor hen kan betekenen? Hoe kan je werkgevers elkaar laten vertellen wat de voordelen zijn van samenwerking met het WSP? Hoe bereik je MKB-werkgevers op een effectieve manier? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Op al deze vragen geeft campagnebureau BKB  in de workshop een antwoord.

Het WSP

Nog te weinig werkgevers stappen naar het WSP als zij personeel nodig hebben. Minder dan de helft van de werkgevers (17 tot 40%) maakt gebruik van hun  dienstverlening. Dat komt onder andere omdat werkgevers niet bekend zijn met het bestaan van het WSP en hun diensten. Om werkzoekenden aan het werk te helpen, is het belangrijk dat werkgevers het WSP weten te vinden. Ook voor werkgevers heeft samenwerking voordelen. Het WSP zorgt voor de werving en selectie van personeel en geeft advies op maat. Daarbij neemt het een hoop werk uit handen van werkgevers.

Communicatietoolbox

Het verbeteren van de bekendheid van het WSP en het uitbreiden van hun werkgeversnetwerk vraagt om heldere communicatie vanuit het WSP met werkgevers. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft voor de werkgeversservicepunten een communicatietoolbox laten ontwikkelen. De toolbox is gemaakt door drie regio’s (Noord-Limburg, Rijnmond en West-Brabant) en campagnebureau BKB. Ook het landelijk werkgeversservicepunt, de AWVN en de Programmaraad zijn betrokken.

Workshop De 8 principes voor succesvolle werkgeversdienstverlening

Door Peter Smit en Yvonne Caspers van MD&D concepts

Succesvolle werkgeversdienstverlening, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, voor welke doelgroep dan ook, vraagt om een goede en duurzame relatie met werkgevers. De werkgever wil zakendoen met organisaties die hem sterker maken, die waarde toevoegen aan zijn organisatie en verwacht een gesprekspartner die net als hij resultaatgericht denkt en doet. Dat betekent dus ook simpelweg je afspraken nakomen en begrijpen dat tijd geld kost! In deze workshop gaan we hiermee aan de slag en nemen we je mee in de 8 principes van een succesvolle werkgeversdienstverlening die je direct kan toepassen in je eigen praktijk.

Werkgevers voor samenwerking

Nog te weinig werkgevers stappen naar een regionaal werkgeversservicepunt (WSP) als zij personeel nodig hebben. Minder dan helft van de werkgevers (17 tot 40%) maakt gebruik van het WSP. Het goede nieuws is dat werkgevers wel open staan voor samenwerking. Hoe vergroot je je impact, hoe creëer je je eigen succes en hoe creëer je een duurzame relatie? Bouwen aan een duurzame relatie betekent oprechte interesse en nieuwsgierigheid in dat wat er in de markt gebeurt en werkgevers bezig houdt.

Workshop: Maak de match, ken de jongere en de werkgever

Door Yakup Aydemir en Renate van de Pol van arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

Wat is je top 3 droombanen? En wat is je top 3 broodbanen? Die vragen stellen de jobhunters van het Werkgeversservicepunt Lekstroom aan jongeren. Het antwoord van de jongeren is het startpunt voor het maken van de match. De jobhunters verkopen geen jongeren aan werkgevers. Zo werkt het niet. Je moet het vertrouwen winnen van werkgevers, goed luisteren wat er speelt, met welke vragen ze zitten, en vervolgens hulp bieden. De werkgever moet het je gunnen. Yakup Aydemir en Renate van de Pol vertellen aan de hand van concrete casussen over hun werkwijze en de resultaten die ze daarmee behalen.

Het maken van een goede match

Matchen op werk draait uiteindelijk om de match. Het maken van een goede match vraagt om kennis van zowel de kandidaat als de werkgever; hun wensen, attitudes en persoonlijkheid. En om het maken van een ‘menselijke’ inschatting of het de juiste persoon op de juiste plek kan zijn. Het is het meest effectief als één persoon zowel de werkgever als de werkzoekende goed kent. Het is niet voor niets dat uitzendbureaus deze twee taken bij dezelfde persoon beleggen: de intercedent.

De jobhunters van Utrecht-Midden

Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden werkt met speciaal aangestelde jobhunters die zowel de jongeren als de werkgevers goed kennen. De jobhunters voeren geen gesprekken met de werkzoekende over de uitkering en is er ook niet uitsluitend voor de werkgever. Door hun warme contacten met werkgevers en uitgebreide netwerken hebben de jobhunters goed zicht op baanopeningen en zijn ze bekend met de vraag van de werkgever. De jobhunters begeleiden ook de jongeren en kennen hen goed. Ze introduceren de jongeren bij de werkgevers door ze mee te nemen naar netwerkbijeenkomsten of door langs te gaan bij bedrijven uit het netwerk. Ervaring leert dat als een jobhunter een jongere introduceert bij een werkgever, er een grote kans is dat de werkgever gemotiveerd raakt om de jongere een kans te gunnen. De werkwijze van regio Midden-Utrecht wordt als voorbeeld opgenomen in de volgende rapportage van de monitor Matchen op werk.

Workshop: Maak de match met competentiegerichte werving en selectie

door Manon Veldkamp en Elke Lakeman van Randstad Nederland

Om een goede en duurzame match op werk te maken moet je als professional weten of een kandidaat écht bij de functie past. Het standaard cv bevat meestal een opsomming van werkervaring uit het verleden, maar daarmee bepaal je nog niet of een goede match mogelijk is. Daarvoor moet je de kandidaat kennen: welke competenties heeft hij of zij in huis? Van matchen op werkervaring naar matchen op competenties. Randstad heeft een tool ontwikkeld voor het matchen op competenties. In deze workshop maak je kennis met deze tool en krijg je inzicht in de toepassing daarvan.

Mismatch

In de meeste gevallen komen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt uit zichzelf bij elkaar. In situaties waar dat niet het geval is, is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt tussen het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers. Bijvoorbeeld als een werkzoekende een opleiding heeft afgerond die niet (helemaal) aansluit op de vraag van de werkgever of last heeft van negatieve beeldvorming door leeftijd of naam.

De rol van competenties bij de mismatch

In dat geval kunnen competenties mogelijk een rol spelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werkgevers veel waarde hechten aan competenties bij het beoordelen van kandidaten voor vacatures. Als een werkgever zicht heeft op de competenties van een kandidaat leert hij/zij de kandidaat beter kennen. Met kennis uit empirisch onderzoek kan relatief goed onderbouwd worden dat kennismaking tussen werkzoekenden en werkgevers – onder voorwaarden – kan helpen bij het overbruggen van negatieve beeldvorming, één van de oorzaken van de mismatch op de arbeidsmarkt.

Masterclass: Maak de match, wees vooroordelen de baas

Door Prof. Dr. Naomi Ellemers en Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn van de Universiteit Utrecht

Onbewust hebben we allemaal vooroordelen. Werkgevers net zo goed. Maar hoe zorg je dat die onbewuste vooroordelen geen rol spelen bij het maken van de match? In deze masterclass geven sociaal psychologen Naomi Ellemers en Jojanneke van der Toorn inzicht in de psychologische mechanismen van vooroordelen. Zij laten je  kennismaken met je eigen vooroordelen en ontkrachten een aantal hardnekkige mythen met wetenschappelijke feiten. Ook geven zij tips over hoe je kunt voorkomen dat je vooroordelen in de hand werkt bij het organiseren van een ontmoeting tussen werkzoekenden en werkgevers.

Vooroordelen

Werkgevers laten zich bij het vervullen van hun vacatures vaak onbewust leiden door vooroordelen over leeftijd, naam, geringe werkervaring of het simpele feit dat iemand een uitkering ontvangt. Zij voorzien risico’s als onvoldoende inzet of flexibiliteit en zijn bang voor ziekteverzuim of spanningen op de werkvloer. Om risico’s zo veel mogelijk te vermijden, wijzen werkgevers bepaalde groepen werkzoekenden op voorhand af.

Bijdragen aan negatieve beeldvorming

Echter, als de werkgever en de werkzoekende elkaar leren kennen, dan speelt negatieve beeldvorming vaak een minder grote rol. Speeddates, banenmarkten, stages of proefplaatsingen kunnen dus bijdragen aan het overbruggen van negatieve beeldvorming. De opzet en uitvoering van zo’n kennismaking maakt wel veel uit: een slechte kennismaking heeft geen of zelfs een negatief (vooroordelen bevestigend) effect. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft laten onderzoeken hoe kennismaking het beeld dat werkgevers hebben van (jonge) werkzoekenden mogelijk positief kan beïnvloeden.