Wethoudersconferentie

Op de Slotdag van de WerkWeek, vrijdag 17 februari, vindt de wethoudersconferentie 'Kansen voor jongeren zonder startkwalificatie' plaats. Minister Bussemaker en staatssecretaris Klijnsma nodigen de coördinerend wethouders jeugdwerkloosheid,  de wethouders van de betrokken RMC-regio’s, de wethouders onderwijs, werk en inkomen en economie van de G32 en de wethouders onderwijs, werk en inkomen van de G4 hiervoor uit. De conferentie is voorbereid door een themagroep van de G32, de G4 en de ministeries van OCW en SZW.

Knelpunten bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie

Gemeenten ervaren knelpunten bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie, al dan niet met een beperking, naar school, werk of een combinatie daarvan. Allereerst verkennen we met elkaar de urgentie van het vraagstuk. Hierna gaan we dieper in op de knelpunten die gemeenten ervaren in de eigen uitvoering op het snijvlak van sociale zaken en onderwijs, bij de samenwerking met onderwijsinstellingen en bij het vinden van (leerwerk)banen bij werkgevers. Bij ieder knelpunt stellen we de vraag wat kunnen bestuurders zelf doen om knelpunten aan te pakken en wat hebben zij nodig van de wetgever. Ton Heerts (voorzitter MBO Raad) en Michaël van Straalen (voorzitter MKB Nederland) gaan in op de knelpunten vanuit hun rol in het onderwijs en bij werkgevers.

Programma

14.00 - 14.30 uur                 Inloop

14.30 - 14.40 uur                 Interview met staatssecretaris Jetta Klijnsma

14.40 - 15.15 uur                 Verkennen van de urgentie met pitches van 3 wethouders

15.15 - 16.30 uur                 Discussie over knelpunten voor jongeren zonder startkwalificatie

16.30 - 16.45 uur                 Interview met  Ton Heerts (voorzitter MBO Raad) en Michaël van Straalen (voorzitter MKB Nederland).

16.45 - 17.00 uur                 Afsluiting door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Jetta Klijnsma

17.00 uur                             Netwerkborrel voor wethouders en professionals

Staatssecretaris Jetta Klijnsma

Drs. J. (Jetta) Klijnsma is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was zij dat van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 in het kabinet-Balkenende IV. Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Mevrouw Klijnsma trad in 2011-2012 op als 'kwartiermaker' van de nieuwe vakbeweging. Eerder was mevrouw Klijnsma medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en wethouder van welzijn en volksgezondheid en (sinds 2006) van cultuur en financiën voor de PvdA in Den Haag. Als Kamerlid hield zij zich bezig met kunst en cultuur en medisch-ethische vraagstukken.

Minister Jet Bussemaker

Dr. M. (Jet) Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. Mevrouw Bussemaker was van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007 Tweede Kamerlid voor de PvdA. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met volksgezondheid, sociale zaken en cultuur. Eerder was zij beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoeker en docent Universiteit van Amsterdam en universitair docent bij de vakgroep politicologie en bestuurskunde Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2011-2012 was zij rector van de Hogeschool van Amsterdam.

Wethouder Mariska ten Heuw

Mariska ten Heuw is wethouder Werk en Inkomen, Participatiewet, Economische Zaken van de gemeente Hengelo.

Wethouder Peter Heijkoop

Peter Heijkoop is, wethouder Werk en inkomen, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie bij de gemeente Drechtsteden
 

Wethouder Elly van Wageningen

Elly van Wageningen is wethouder Jeugdhulp, onderwijs en duurzaamheid bij de gemeente Lelystad.

Ton Heerts

Ton Heerts (1966, Tubbergen) is sinds september 2016 voorzitter van de MBO Raad, vereniging van mbo-scholen en als zodanig ook (duo)voorzitter van SBB. Heerts vertegenwoordigt alle scholen die publiek bekostigd mbo-onderwijs aanbieden. Heerts begon zijn carrière als beroepsmilitair en was drieënhalf jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van 23 juni 2012 tot 1 juli 2016 was hij voorzitter van de FNV.

Michaël van Straalen

Michaël van Straalen (1956, De Bilt) is sinds 4 november 2013 voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en als zodanig ook lid van het dagelijks bestuur van de SER en (duo)voorzitter van SBB. Van 2007 tot 2014 was hij vice-voorzitter van de ondernemersorganisatie en voorzitter van de Koninklijke Metaalunie.

Dagvoorzitter Anouschka Laheij

Dagvoorzitter tijdens de Slotdag is Anouschka Laheij. Sinds 5 jaar leidt zij congressen, dialogen en debatten. Haar achtergrond als politicoloog en psycholoog maakt dat zij journalistieke scherpte combineert met human interest. Ze creëert de noodzakelijke verbinding tussen inhoudelijke thema's, de sprekers en het publiek.