Festival van de Goede Voorbeelden

Elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Daar gaat het om bij de WerkWeek. Op de Slotdag doen we dat in het ochtenddeel tijdens het Festival van de Goede Voorbeelden. De regionale projectleiders Aanpak Jeugdwerkloosheid, RMC coördinatoren, managers UWV, projectleiders Leerwerkloketten en andere professionals uit de uitvoering maken kennis met 33 goede voorbeelden hoe jongeren te matchen op werk. Uit elke regio zijn professionals aanwezig om uitleg te geven over hun eigen goede voorbeeld. Verdere verdieping vindt plaats tijdens een interactieve talkshow.

Verslag WerkWeek: Festival van de Goede Voorbeelden

De Slotdag van de WerkWeek startte met het Festival van de Goede voorbeelden. Regionale projectleiders Aanpak Jeugdwerkloosheid, Leerwerkloketten, RMC’ers en UWV’ers delen met elkaar hun aangedragen goede voorbeelden en maken afspraken om elkaars initiatieven te bezoeken. Lees verder

In gesprek over het goede voorbeeld

De deelnemers kiezen zelf een goed voorbeeld dat hen interesseert. Met de professionals uit de regio kunnen zij het gesprek aangaan en ervaringen uitwisselen. Visitekaartjes in de aanslag, want iedereen wordt aangemoedigd om het contact op een later moment, bijvoorbeeld in de vorm van een werkbezoek, voort te zetten. De eerste 11 goede voorbeelden zijn hieronder te vinden.

De Talkshow

Aan tafel bij dagvoorzitter Annouschka Laheij wordt verder gesproken over Matchen op werk. Peter Smit van MD&D concepts schuift aan om te praten over hoe men bouwt aan een duurzame relatie met werkgevers. Huub Nelis van Youngworks, bureau voor jongerencommunicatie, geeft tips over hoe je jongeren kunt bereiken en activeren. Het is een interactieve talkshow: de professionals worden uitgenodigd om hun kennis en ervaringen ook hier met elkaar te delen.

Onderzoek naar vooroordelen

Prof. Dr. Naomi Ellemers en Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn van de Universiteit Utrecht doen tijdens het Festival van de Goede Voorbeelden live onderzoek. De uitkomsten delen zij tijdens het middagdeel in de masterclass: Maak de match, wees vooroordelen de baas.