Het verhaal van Elvan

Elvan (14) zit in de 3e klas van het vmbo-tl. Haar favoriete vakken zijn wiskunde, economie en Nederlands. Tijdens de Techniekweek, een verplicht onderdeel waar leerlingen op bezoek gaan bij bedrijven om zich te oriënteren op opleidingen en werk, koos ze het onderwerp ‘Luchtvaart’. Daar werd in 5 dagen tijd het werken in de sector luchtvaart belicht in samenwerking met KLM en het MBO College Airport (ROC Hoofddorp).

Een weeklang op bliksemstage

'Het was een heel leuke week, heel bijzonder. Tijdens de week werd er verteld over hoe vliegtuigen werken, maar we spraken ook leerlingen van het ROC die vertelden over hun studie',  vertelt Elvan. Ook zijn ze op bezoek geweest bij KLM op Schiphol. Elvan vond het heel knap om te zien hoe monteurs aan een vliegtuigmotor sleutelen, maar dat leek haar wel erg ingewikkeld. Haar interesse zou nog het meest uitgaan naar het beroep van stewardess. Ze vindt het fijn om te reizen, om verschillende dingen te ontdekken, en het lijkt haar leuk omdat je dan mensen dingen kunt geven. Aan de andere kant ben je als stewardess ook wel veel van huis.

Vóór de techniekweek dacht Elvan voor haar profielkeuze vooral in de richting van Economie en Ondernemen. Ze wist niets van de luchtvaart af, en van technische beroepen kon ze zich eigenlijk geen voorstelling maken. Maar door de techniekweek heeft zij veel meer interesse gekregen in techniek in het algemeen en luchtvaart in het bijzonder. Er is door deze week dus een nieuwe wereld voor haar opengegaan.

Een opleiding kiezen doe je niet zomaar

Een opleiding kiezen doe je niet zomaar. Zeker niet als je, net als Elvan, nog jong bent. Hoe weet je dan wat je wil? Onderzoek laat zien dat een jong brein moeite heeft met kiezen. Opleidingen en beroepen: het zegt jongeren weinig. Dat geldt nog meer voor (migranten)jongeren die opgroeien in achterstandsbuurten waar veel mensen laagopgeleid en werkloos zijn.

Een eerste indruk van een bedrijf

Bij bedrijfsbezoeken en bliksemstages krijgt een jongere uit het vmbo of mbo een eerste indruk van het bedrijf en maakt de werkgever kennis met de jongere. De kennismaking helpt zowel jongeren als werkgevers om verkeerde beelden en vooroordelen weg te nemen. Het helpt jongeren bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding en het vinden van een echte stageplek. Daarom doet minister Jet Bussemaker van het ministerie van OCW tijdens de WerkWeek een oproep aan alle werkgevers om vaker bedrijfsbezoeken en bliksemstages te organiseren.

Profielkeuze

De keuze voor een profiel in de richting van Techniek ligt voor Elvan nu meer voor de hand dan eerst. Maar ze denkt ook nog aan het profiel Zorg & Welzijn, zodat ze kan werken met gehandicapte kinderen of lerares kan worden. Dat wilde ze als kind altijd al. Ze weet het nog niet. 'Gelukkig kan ik hier goed over praten met mijn nichtjes en mijn ouders.'

Elvan en docent

Elvan en haar docent op het Hervormd Lyceum West in Amsterdam maken de 'M' van Matchen op stages.