Het verhaal van Aadesh

Aadesh (14) zit in de 3e klas van vmbo-tl. Hij zit nooit stil en is altijd op zoek naar nieuwe dingen. In zijn vrije tijd voetbalt hij graag en hij geeft ook zelf voetbaltraining. Op school vindt hij het leuk en hij doet zijn best om goede cijfers te halen. Economie en wiskunde zijn z’n beste vakken. Of het nu om technische onderwerpen gaat of juist iets financieels; als hij een berekening één keer gezien heeft, snapt hij die.

Aadesh staat voor de profielkeuze

Aadesh is nu nog niet héél erg bezig met de keuze voor een opleiding en werk. 'Als ik maar gewoon dat examen ga halen, zie ik dan wel verder,' zegt hij. Maar het is toch al wel belangrijk om daarover na te denken. Want aan het einde van de 3e klas moet hij een profielkeuze maken. Op school zijn ze net begonnen met Loopbaanoriëntatie, een vak dat door de mentor gegeven wordt. Er is bijvoorbeeld een competentie- en interessetest geweest. Daar kwam uit dat techniek en economie Aadesh’ sterke punten zijn en dat daar zijn interesse ligt.

Bliksemstages in het kader van de City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid

Via het Stanislas College in Pijnacker heeft Aadesh Profieldagen gehad; bliksemstages. Via deze stages kreeg hij een beeld van de mogelijkheden die er zijn in de toekomst. Er werd steeds één profiel uitgelicht en er werd een bedrijf in een bepaalde sector bezocht. Hierdoor  werd duidelijker wat je met een bepaald profiel kan. De twee profieldagen die hij heeft gedaan waren verplicht voor iedereen. De eerste profieldag ging over werken in het groen, maar die richting wil hij niet op. De tweede profieldag ging over welke kanten je op kan met techniek.

Het leukste was de ICT afdeling, want daar vindt het denkwerk plaats

Aadesh vertelt: 'De klas ging op bezoek bij een bedrijf dat buizen en bruggen produceert. Dat was heel interessant.' Zowel de fabriek als het kantoor (afdelingen ICT en techniek) werden bezocht. 'Het leukste was de ICT afdeling, want daar vindt het denkwerk plaats,' zegt Aadesh. Ook de technische afdeling vond hij interessant. Daar berekenen ze welke onderdelen je nodig hebt voor een brug, wat dat dan kost, en welke keuzes je dan het beste kunt maken om de brug te bouwen. Deze combinatie van een technisch onderwerp en een economische berekening spraken hem erg aan, dat past ook precies bij waar hij goed in is op school.

Een opleiding kiezen doe je niet zomaar

Een opleiding kiezen doe je niet zomaar. Zeker niet als je, net als Aadesh, nog jong bent. Hoe weet je dan wat je wil? Onderzoek laat zien dat een jong brein moeite heeft met kiezen. Opleidingen en beroepen: het zegt jongeren weinig. Dat geldt nog meer voor (migranten)jongeren die opgroeien in achterstandsbuurten waar veel mensen laagopgeleid en werkloos zijn.

Bedrijfsbezoeken en bliksemstages

Bij bedrijfsbezoeken en bliksemstages krijgt een jongere uit het vmbo of mbo een eerste indruk van het bedrijf en maakt de werkgever kennis met de jongere. De kennismaking helpt zowel jongeren als werkgevers om verkeerde beelden en vooroordelen weg te nemen. Het helpt jongeren bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding en het vinden van een echte stageplek. Daarom doet minister Jet Bussemaker van het ministerie van OCW tijdens de WerkWeek een oproep aan alle werkgevers om vaker bedrijfsbezoeken en bliksemstages te organiseren.

Praten met je ouders en bedenken wat je nu écht  wil

Aadesh heeft in Rotterdam, waar hij vlakbij woont, zelf al een mogelijk interessante studie gevonden. Die heet IT & Online. Daar leer je hardware én software van computers en telefoons te ontwikkelen. Hij gaat nog even verder onderzoeken wat je met die IT & Online studie precies kan. Maar als hij dat kiest moet hij in elk geval wel het Maritiem & Techniek-profiel kiezen. Gelukkig kan hij over deze onderwerpen goed met zijn ouders praten. En heeft hij nog tijd zat om te bedenken wat hij nu echt wil; de definitieve keuze voor een opleiding hoeft hij pas halverwege volgend schooljaar te maken.

Aadesh Balta en docent Jacqueline de Boer

Aadesh vormt de 'M' van Matchen op stage met zijn docent op het Stanislas College.