De website aanpakjeugdwerkloosheid.nl is website dat is ontwikkeld voor het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Samen met gemeenten, UWV, scholen, werkgevers en andere partners werkte Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van 2016 tot medio 2017 hard om jongeren die het alleen niet redden, aan het werk te helpen en hen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid houdt op te bestaan in zijn huidige vorm. Op aanpakjeugdwerkloosheid.nl worden dan ook geen persoonsgegevens verwerkt.

Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bekijk voor meer informatie ook de privacyverklaring van het ministerie van SZW. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de FG van het ministerie van SZW. Aanpakjeugdwerkloosheid.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.