Persoonsgegevens die u opgeeft op aanpakjeugdwerkloosheid.nl, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Privacy Rijksoverheid.nl.