Wolters Kluwer Nederland

Wolters Kluwer Nederland vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Wolters Kluwer Nederland een Werkakkoord af?

Wolters Kluwer wil zich graag inzetten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zeker als (middel)grote organisatie in de regio hebben wij hierin ook een voorbeeldfunctie. Wolters Kluwer heeft een medewerkersbestand met relatief oudere medewerkers. Dit initiatief leidt tot meer diversiteit en een betere balans binnen de organisatie.

In de afgelopen jaren is Wolters Kluwer getransformeerd van een traditionele uitgever naar een online informatiedienstverlener. Innovatie en ondernemerschap staan hierbij voorop. Jongeren nemen deze skills al mee. Wolters Kluwer investeert in jong talent om ook in de toekomst goed te blijven presteren.

Om de kloof tussen het studentenwezen en de arbeidsmarkt te verkleinen hebben wij meerdere initiatieven om de huidige studenten bewustzijn bij te brengen welke mogelijkheden er zijn in het bedrijfsleven, wat er van hen wordt verwacht en hoe ze zich daar zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden.

Aan de andere kant brengen wij onze organisatie graag onder de aandacht van potentials en investeren we in jong talent om ook in de toekomst goed te blijven presteren. Tevens gaan we bekijken hoe we jeugdwerklozen kunnen aannemen op startersposities en tijdelijke arbeidsplaatsen.

Instroom

Wolters Kluwer biedt traineeships aan voor jonge net afgestuurde WO-ers. In traineeships is ruimte voor werken en leren. Ook worden er afspraken gemaakt met Randstad over jonge uitzendkrachten in de flexibele schil die in de klantenservice werken. Tevens onderzoekt Wolters Kluwer de mogelijkheid zich in te zetten om de kansen op werk te vergroten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan hierover in gesprek met UWV en gemeenten.

Scholing

Wolters Kluwer heeft 20 stagiairs en afstudeerders per jaar op HBO/WO niveau. Wij werken hierop samen met hogescholen en universiteiten. Daarnaast zet Wolters Kluwer zich in om veel van de stagiairs te laten doorstromen naar junior functies.

Wolters Kluwer werkt samen met lokale initiatieven voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Zo namen wij onder andere deel aan Samen Scoren; de belactie van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe die tot afspraken met werkgevers heeft geleid. Onderdeel hiervan is dat Wolters Kluwer naast stages, ook werkervaringsplaatsen voor jongeren zal bieden.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Young Wolters Kluwer is het ontwikkel- en netwerk traject van Wolters Kluwer. De Young Professionals binnen Wolters Kluwer zullen initiatieven nemen om jongeren te informeren over hun werk en om hen een kijkje te laten nemen in onze organisatie.

Tevens organiseert Wolters Kluwer inhousedagen voor WO studenten. Hierin kunnen jongeren speeddaten met management en medewerkers.

Ook vinden er workshops, presentaties en trainingen plaats die gegeven worden op HBO/WO instellingen.

Mentoring

Met het mentorprogramma meet a mentor worden WO studenten door een senior manager begeleid gedurende een korte stage.

Meeloopdagen

Tot slot organiseert Wolters Kluwer meeloopdagen voor studenten op HBO en WO niveau. Hierin krijgen jongeren een beter beeld van hoe een werkdag er bij Wolters Kluwer Nederland uit ziet.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.