WestCord Hotels

WestCord Hotels vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit WestCord Hotels een Werkakkoord af?

WestCord Hotels vindt het belangrijk dat voldoende jongeren geïnteresseerd en opgeleid worden in de bedrijfstak horeca. De bedrijfstak blijft daarmee jong en vitaal. Daarom besteedt WestCord Hotels aandacht aan stageplaatsen, BBL-leerwerkplekken en geeft zij jongeren ruim de gelegenheid om in aanmerking te komen voor diverse openstaande vacatures.

Instroom

Stagiairs en leerlingen worden goed begeleid bij WestCord Hotels. Elk hotel neemt, afhankelijk van de grootte, jaarlijks 5 tot 20 stagiairs BOL/BBL aan. De hotelgroep draagt daarmee bij aan de opleiding van ruim 250 jonge professionals. Ongeveer 50 van hen komen middels een BBL traject, de anderen via een BOL-stage. Veel van hen wordt na de stage een baan aangeboden om zodoende het geleerde in de praktijk te brengen. Dit zijn veelal tijdelijke banen, om ook andere (ex-)stagiairs een kans te geven.

WestCord wil blijvend aandacht schenken aan de instroom van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, dit doen we door onder andere te onderzoeken waar we jongeren (met name uit het MBO) met een afstand tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheid kunnen bieden op een werkervaring of stage-plaatsen, en staan we open voor begeleiding door job coaches op de werkplek.

Jaarlijks organiseert WestCord Hotels daarnaast een informatiemiddag om jonge geïnteresseerden voor te lichten over het horecavak. WestCord Hotels is een jong en dynamisch bedrijf. Daarom zoekt zij doorgaans jongeren die het horecavak begrijpen en uitdragen.

Scholing

Tijdens stage of eerste baan wordt de jongere begeleid op het vaktechnische gebied. Daarmee worden diverse extra bekwaamheden aangeleerd, zoals barristacursussen of verdiepingscursussen voor koks en managers.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.