VOA

VOA vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit VOA een Werkakkoord af?

De VOA onderschrijft het belang van goed opgeleide en inzetbare jongeren. Ieder talent is waardevol en verdient een kans op onze arbeidsmarkt. Graag committeert de VOA zich aan dit werkakkoord om zo te laten zien dat wij serieus werk maken van het terugdringen van jeugdwerkloosheid.

Instroom

Met de navolgende acties zullen wij onze leden blijvend informeren over de kansen en mogelijkheden voor jongeren binnen hun bedrijf.

Scholing

De VOA zal in samenwerking met het ID-College een gezamenlijke opleiding tot ondernemer niveau 3 opzetten. Dit resulteert het eerste jaar in 20 jongeren die een eigen bedrijf opzetten als stage. Streven is dat dit in het derde jaar 50 jongeren zijn.

Met de Alphense Business School helpt de VOA (jonge) ondernemers hun kennis en kunde te vergroten.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

De VOA werkt mee met het opzetten van een Innovatielab. Jongeren krijgen hierin de mogelijkheid een eigen innovatieve bedrijf op te zetten. Netwerk, begeleiding en huisvesting worden in samenwerking met VOA gerealiseerd.

In de Week van het Werk krijgen jongeren een prominente plaats. De VOA organiseert in deze week een speciale, landelijke, bijeenkomst voor alle organisaties die een jongerenakkoord hebben afgesloten. Ook Sterk Team zal hierbij aanwezig zijn en helpt dit te organiseren

Tijdens de Week van het Werk worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd speciaal gericht op:

  • Het aan het werk helpen van jongeren met achterstand op de arbeidsmarkt
  • Gerichte voorlichting over opleidingen, BBL trajecten en leerwerk projecten
  • Jonge ondernemers kunnen zich presenteren tijden de afsluitende borrel

De VOA steunt Het Mentorproject Alphen a/d Rijn. Doel is 50 jongeren succesvol begeleiden p. jaar.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.