VNO-NCW

VNO-NCW spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden zullen de bij haar aangesloten bedrijven informeren over de ontwikkelingen van jeugdwerkloosheid en de instrumenten ter bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Leerbanen

VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden zetten zich er voor in om bij de bij haar aangesloten bedrijven het aantal formatieplaatsen voor BBL-ers te vergroten.

Instroom

VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden zetten zich er voor in om bij de bij haar aangesloten bedrijven vacatures specifiek voor jongeren ter beschikking te stellen.

Opleidingsplaatsen

VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden stellen ook binnen de eigen organisatie opleidingsplaatsen voor jongeren tot 27 jaar beschikbaar via Stagemarkt.nl en zullen het gebruik hiervan ook bij haar leden enthousiasmeren.

VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden stellen ook binnen de eigen organisatie een aantal stage- en, alsmede leer- werkplekken ter beschikking.

Specifiek in de arbeidsmarktregio FoodValley zetten partijen zich er voor in om op 17 september 2014 50 baanopeningen te realiseren specifiek voor jongeren.

Deze intentieverklaring is een groeidocument, gedurende de looptijd kunnen meer afspraken worden gemaakt. Dit zal Ðna afstemming met de tekenende partijen van deze intentieverklaring- worden vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.