Unlimited Sports Group

Instroom

  • USG zal in 2015 meer dan 250 vacatures openstellen voor jongeren.
  • Dat gaat om functies zoals: Aspirant verkoper, BBL Leerwerkplekken, Instore Visual Merchandisers, starterfuncties op kantoor.

Scholing

  • USG biedt meer dan 500 jongeren de kans een BOL- stage te lopen in één van de winkels.
  • Tevens biedt USG 15 tot 20 studenten per jaar de kans om op het hoofdkantoor stage te lopen.
  • Werving van BOL- stagiaires vindt via verschillende wervingskanalen plaats zoals recruiters en internet. Tevens hebben wij een samenwerking met ROC.NL
  • Integraal, lokaal en regionaal hebben wij veel contact met scholen en een aantal keer per jaar bezoeken wij ROC’s.
  • Om de overstap van VMBO naar een BBL Leerbaan beter te laten verlopen biedt USG jongeren de mogelijkheid, 2 maanden voor de start van hun leerbaan een relevante bijbaan bij USG in te vullen.
  • Recruiters van USG bouwen een goede band op met de relevante opleidingen op het HBO door de instellingen te bezoeken en via meet & greets.
  • USG staat open om de kansen op werk te vergroten voor andere jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder wajongers) en spreekt hierover met UWV gemeente.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

  • USG biedt jongeren de kans snuffelstages te lopen., van 1 dag tot 1 week.

Dit werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden – na afstemming – vastgelegd in een addendum.