Unilever

Unilever spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

De jongere generatie voelt op het moment de gevolgen van de huidige vertraagde economie die hen minder mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt. Het is absoluut noodzakelijk om, als private sector, in actie te komen en te doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat deze generatie op de arbeidsmarkt niet verloren gaat.

De inspanningen van Unilever in het kader van de aanpak van de jeugdwerkloosheid zijn gericht op het voorbereiden van de jongeren op hun komst op de arbeidsmarkt, het verkrijgen van de noodzakelijke ervaring, het creëren van ondernemers en het verkrijgen van werk.

Instroom

Unilever neemt in 2014 en 2015 minimaal 70 jongeren aan in haar trainee- en starttrajecten.
Unilever stelt in 2014 en 2015 100 stageplaatsen, variërend van 3-6 maanden, beschikbaar aan studerende jongeren via de website van Unilever en door voorlichting te geven op universiteiten en hogescholen.

Stageplaatsen

Unilever biedt 1-3 stageplaatsen aan voor jonge research PHD studenten om praktijkervaring in de profitsector op te doen, genaamd Marie Curie Program.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Unilever blijft zich actief inzetten voor een betere voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld is het partnerschip met Jet-Net. Unilever blijft verbonden aan 6 middelbare scholen in de regio Rotterdam.

Coaching

Unilever zet zich actief in voor organisaties die zich bezighouden met coaching en mentoring van jongeren met een achterstand, zoals bijvoorbeeld het partnership met Link2Work.
Unilever verdubbelt het aantal mentoren van zes naar minimaal twintig.

Voorbereiding op solliciteren

Unilever helpt de jongeren bij het verkleinen van het gat tussen school en arbeidsmarkt door bedrijfsbezoeken te organiseren en workshops te geven ter voorbereiding op het solliciteren.
Unilever spant zich in dat leveranciers van Unilever ook een Jongerenakkoord aangaan.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.