TSS

TSS vergroot de kansen op werk voor jongeren.

TSS Transport Service (TSS) spreekt de intentie uit om zich, tot nader order, in te (blijven) spannen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Om dit te realiseren zijn partijen het volgende overeengekomen:

Het bedrijf TSS Transport Service (TSS) zet in op het verder ontwikkelen van het bedrijf als opleidingsbedrijf door in de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016:

  • Elk schooljaar ten minste 30 (dertig) BBL-formatie-plekken ter beschikking te stellen en in te vullen voor jongeren. (De uitbreiding van deze BBL-formatieplekken is mede mogelijk gemaakt door het Sectorplan Transport en Logistiek.)
  • Ten minste 10 (tien) stageplaatsen ter beschikking te stellen en in te vullen voor VMBO en MBO (BOL) leerlingen. Deze opleidingsplekken te verbreden door vaste medewerkers te stimuleren en te instrueren in het opleiden en begeleiden van leerling-werknemers. (TSS spreekt daarbij de wens uit dat de opleiding tot praktijkleermeester deel gaat uitmaken van de trainingen voor Code 95)
  • De opleidingsplaatsen (jaarlijks) voor jongeren beschikbaar te stellen via o.a. Stagemarkt.nl. en het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

SterkTeam brengt deze intentieverklaring onder de aandacht bij gemeenten in de regio waar TSS gevestigd is, om zo samenwerking tussen partijen te bevorderen.

SterkTeam draagt TSS uit als goed voorbeeld opleidingsbedrijf en van de sectorale implementatie van het sectorplan Transport en Logistiek, als mede ambassadeurs voor het Werkend Leren in het MBO.

TSS spant zich in om jongeren te interesseren voor de sector Transport en Logistiek door het verzorgen van gastlessen, het geven van rondleidingen en de aanwezigheid op Open Dagen.

TSS stelt docenten en decanen V(MBO) scholen in de gelegenheid om kennis op te doen m.b.t. Transport en Logistiek en zal hen waar nodig ondersteunen.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.