TRI en VHG

TRI en VHG vergroten de kansen op werk voor jongeren.

De organisaties vallende onder de sector hoveniers en groenvoorzieners (zie bijlage: Deelnemende bedrijven) zetten in op het verder ontwikkelen van de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche als branche met toekomst door:

Gezamenlijk in het schooljaar 2015-2016 minimaal 400 BBL-formatieplekken te realiseren en in te vullen.

  • De maatregelen uit het sectorplan hoveniers en groenvoorzieners deels door te blijven zetten.
  • Partijen blijven zich in zetten voor aanvullende Wintervakscholing voor leerlingen.
  • Voorlichting aan VMBO scholieren te verzorgen over de mogelijkheden in de hoveniers- en groenvoorzieningssector
  • De bedrijven stellen de opleidingsplaatsen (jaarlijks) voor jongeren tot 27 jaar aan partijen beschikbaar via Stagemarkt.nl.
  • SterkTeam brengt deze intentieverklaring onder de aandacht bij gemeenten waar deelnemende hoveniersbedrijven gevestigd zijn om zo samenwerking tussen de partijen te bevorderen.
  • SterkTeam draagt de samenwerkende bedrijven in de hoveniers- en groenvoorzieningssector uit als goed voorbeeld van de sectorale implementatie van het sectorplan hoveniers en groenvoorziening en als mede ambassadeurs voor het Werkend Leren in het MBO.
  • TRI groei in groen en Branchevereniging VHG, alsmede de aangesloten bedrijven, spannen zich in om branchegenoten op te roepen het sectorplan te benutten en leerbedrijf te worden.

Dit akkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.