TNO

TNO vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit TNO een Werkakkoord af?

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creƫren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de 3000 professionals van TNO, dagelijks aan. TNO is springplank voor talent omdat mensen (van alle leeftijden) bij TNO ervaringen opdoen die waardevol zijn voor hun C.V.

Instroom

TNO maakt jaarlijks ruimte om minimaal 40 starters en 10 trainees in te laten stromen met een wetenschappelijke studie achtergrond. Daartoe staat TNO zeer actief op technische beurzen en legt TNO talentvolle kandidaten vast in het recruitmentsysteem opdat we hen kunnen wijzen op vacatures.

Verder publiceert TNO vrijwel al haar startervacatures op herkenbare wijze extern en maken we die bekend via social media.

TNO investeert in, en is lid van de stuurgroep van, Brainport Talent Centre. Dit is een C.V.- en vacatureplatform waarin sollicitanten voor werkgevers zichtbaar zijn en zichzelf kunnen matchen op vacatures. Dit is ook voor jongeren een goede route om zicht te krijgen op de arbeidsmarkt High Tech, ICT, procestechnologie en later ook andere doelgroepen.

Scholing

TNO biedt jaarlijks 50 stage en afstudeeropdrachten aan, voor met name universitair geschoolden. Een groot deel hiervan wordt gepubliceerd, een deel hiervan loopt via hogescholen en universiteiten en via contacten die op beurzen zijn gelegd. Een stagiair wordt begeleid door een mentor.

TNO organiseert regelmatig inhousedagen. Op deze dagen kunnen WO en soms HBO studenten uit schaarse doelgroepen informatie en inspiratie opdoen inzake werken in een hoog innovatieve omgeving als TNO.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

TNO draagt bij een het kiezen voor techniek doordat TNO deel neemt aan Jet-Net en VHTO.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dat betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.