T-Mobile

T-Mobile vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit T-Mobile Netherlands BV een Werkakkoord af?

T-Mobile Netherlands BV vindt maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen heel belangrijk. Wij hebben niet alleen aandacht voor onze klanten en onze business, maar wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de mensen en de wereld om ons heen. Wij staan als bedrijf midden in de samenleving. Mobiele telefonie wordt steeds belangrijker en raakt veel maatschappelijke thema's. Daarom vragen sommige themas en ontwikkelingen extra voorlichting, ondersteuning of verantwoordelijkheid.

T-Mobile Netherlands BV neemt graag haar verantwoordelijkheid. Ons doel? Het leven van onze klanten, partners en medewerkers verbeteren. Daar hoort ook een duurzame toekomst en participatie van jongeren bij.

Instroom

Voor een bedrijf binnen de telecomsector is de samenstelling van het personeel van T-Mobile Netherlands BV bijzonder gevarieerd. We zijn daarbij een bedrijf met veel jonge medewerkers; de gemiddelde leeftijd is 34 jaar.

T-Mobile Netherlands BV bestaat uit drie BV's. Bij 2 van onze BV's,T-Mobile Retail BV en T-Mobile Klantenservice BV, stromen jongeren automatisch, zonder beleid, in. Dit gaat voornamelijk om functies binnen onze winkels en ons callcenter. Ook werken hier veel studenten die deze functie als bijbaan hebben. We stimuleren studenten die bij ons een bijbaan hebben, stage te gaan lopen op afdelingen waar hun studie goed aansluit.

T-Mobile Netherlands BV is een bedrijf waar het aantal FTE en budgetten onderdeel van debat zijn, echter stagiaires en werkervaringsplaatsen zijn van deze debatten uitgezonderd. Er moet altijd ruimte zijn voor deze plekken. Binnen ons bedrijf hebben managers de vrijheid om zelf te bepalen hoeveel stagiaires zij een plek willen verschaffen.

Voor T-Mobile Netherlands BV is het belangrijk dat zij de Human Brand is. Zij zet zich in om een afspiegeling van de samenleving te vertegenwoordigen. Iedereen is welkom en er zijn mensen met verschillende achtergronden werkzaam bij T-Mobile Netherlands BV. Denk hier aan verschillende opleidingsachtergronden (van MBO-WO), verschillende culturele achtergronden, verschillende nationaliteiten en een grote spreiding van woonplaatsen.

Voor studenten die geen werk kunnen vinden bieden wij de mogelijkheid om aan de slag te gaan binnen een werkervaringsplaats. Dit biedt hen werkervaring en geeft meer perspectief op de arbeidsmarkt.

T-Mobile Netherlands BV biedt werk aan werknemers op het hoofdkantoor in Den Haag, de locatie in Arnhem of in een van de 115 T-Mobile Netherlands BV winkels. Scholing T-Mobile Netherlands BV biedt verschillende mogelijkheden voor scholing. Hier is duidelijk beleid op. Het is mogelijk om intern scholingen te volgen, externe scholing is mogelijk en er is een academie die een groot aanbod heeft. Er is beleid voor (jonge) werknemers om middels scholing een groeipad uit te stippelen. Dit zorgt voor beweging binnen het bedrijf en daarmee ook dat met regelmaat leuke startersfuncties beschikbaar komen.

T-Mobile Netherlands BV participeert jaarlijks in de pensioendriedaagse. Wij vinden het van groot belang dat onze medewerkers hoe jong dan ook zich bewust zijn van op welke zaken zij moeten letten in kader van hun pensioen, maar vooral ook welke keuzes van verstandig zijn.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

T-Mobile Netherlands BV zet zich in om externen (contractors, uitzendkrachten) te behandelen als interne medewerkers. Ook voor stagiaires is dit het geval. Doorgaans is het voor collegaÕs niet bekend of iemand een stagiair is. Dit geeft hen de ruimte om veel werkervaring op te doen, snel te leren en op een gelijkwaardige manier in een bedrijf te groeien.

T-Mobile Netherlands BV Netherlands vindt het belangrijk dat er voldoende stageplekken zijn voor jongeren. Zij zet zich in om voldoende stageplekken die voldoen aan de wettelijke eisen beschikbaar stellen. Door de grote verscheidendheid binnen het bedrijf worden vele verschillende stageplekken aangeboden vanuit verschillende diciplines en vanuit verschillende opleidingsachtergronden.

T-Mobile Netherlands BV Nederland stimuleert doorgroeimogelijkheden van jongeren op kantoor, maar ook zeker in winkels. Jongeren die studeren en een bijbaan hebben in de winkel, worden gestimuleerd om stage te lopen bij T-Mobile Netherlands BV op het hoofdkantoor.

Binnen T-Mobile Netherlands BV wordt doorgaans bekeken of wij de stagiaires, die hun stage of traject van een werkervaringsplaats hebben afgerond, een passende baan aan kunnen bieden. T-Mobile Netherlands BV heeft participatie binnen de samenleving hoog in het vaandel staan.

Om te kunnen participeren is het ook van belang dat jongeren de mogelijkheden hebt om dit te doen. Soms kan het zijn dat jongeren de boot missen, in schulden geraken, etc. Vanuit die gedachte zetten wij ons in om samenwerkingen te starten met gemeenten en jongerenloketten.

Vanuit ons MVO beleid zetten wij ons in om te kijken hoe wij vanuit onze dienstverlening, kennis en expertise het verschil kunnen maken voor mensen die nu door wat voor reden dan ook niet kunnen participeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een inhoudelijke bijdrage en helpen uitvoeren bij soft-skillprogramma's voor jongeren.

T-Mobile Netherlands BV zet zich in op een aantal belangrijke thema's voor jongeren. Wij zetten ons in op veiligheid van internet en mobiel gebruik. Daarnaast is een mvo thema financiële zelfredzaamheid en schuldpreventie. Als wij door middel van voorlichting en ondersteuning het verschil kunnen maken en voor een aantal jongeren kunnen voorkomen dat zij in schulden geraken, zal dit een belemmering minder zijn richting participatie.

T-Mobile Netherlands BV zet zich ook in voor financiële zelfredzaamheid en communicatie voor basisschoolleerlingen. In de week van het geld gaven dit jaar 125 collega's les aan zo'n kleine 4.500 basisschoolleerlingen, daarnaast zullen wij in samenwerking met de weekendschool een tweetal klassen ontvangen bij ons op kantoor om hen te begeleiden en te laten zien wat voor functies er zijn binnen T-Mobile Netherlands BV, wat wij zoal doen en hoe zij verstandig om moeten gaan met hun mobiel om in de toekomst geen schulden te maken.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden na afstemming vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.