Sogeti

Sogeti vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Sogeti Nederland B.V. een Werkakkoord af?

Sogeti zoekt jonge afgestudeerde HBO'ers en WO'ers. Middels het Werkakkoord hopen wij op meer aandacht van deze doelgroep. Om in contact te komen met mogelijke kandidaten zijn we actief op hogescholen en universiteiten en hebben we een aparte studentenunit opgericht. We geven ook regelmatig gastcolleges en masterclasses op ons vakgebied, met name binnen verschillende technische vakken.

Op het gebied van het testen van software hebben we bijvoorbeeld een eigen leerstoel aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ook hebben we zitting in Bedrijfsadviesraden van hogescholen en bedrijvenveld commissies om de afstemming tussen opleiding en bedrijfsleven te optimaliseren.

In de studentenunit verwelkomen wij 3e en 4e jaars studenten met een technische opleiding. Naast een uitgebreide kennis over Sogeti en de mogelijkheden bij Sogeti, profiteren deze studenten ook van onze kennis en ons vakmanschap. De studenten kunnen cursussen volgen, technische meetings bijwonen en waar nodig bieden we hulp bij het kiezen van een richting c.q. vakspecialisatie. Daarnaast stellen wij stageplaatsen ter beschikking.

Instroom

Kandidaten die interesse hebben in een baan bij Sogeti worden uitgenodigd voor een assessment en persoonlijkheidsprofiel. Indien het assessment succesvol is afgerond vindt direct een sollicitatiegesprek plaats en wordt de kandidaat een aanbieding gedaan voor een Young Professional Development Programma. Dat betekent dat de Young Professional (YP) gedurende de eerste twee maanden van het dienstverband bezig is met ontwikkeling op persoonlijk en technisch vlak. Gedurende die eerste twee maanden gaat de YP, samen met andere net startende YPÕs naar Ohio, USA. Daar wordt gedurende drie weken in een Development Programma vooral aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling. Zo wordt er gewerkt in projectvorm, aandacht gegeven aan presentatietechnieken en het werken onder hoge druk. Uiteraard wordt de YP bijgestaan door een aantal coaches van zowel de Ohio University, als Sogeti.

In 2015 geeft Sogeti naast het Ohio programma ook een programma voor Oracle en SAP YP, waarbij de vakopleiding in Nederland, respectievelijk Mumbai (India) zal plaatsvinden.

Enkele feiten: Sogeti nam in 2014 128 jongeren aan als YP. Voor 2015 is de ambitie om nog eens circa 125 YP aan te nemen met een Technische IT opleiding op HBO/WO niveau en uiteraard plaats te bieden aan studenten, stagiaires en afstudeerders. De vacature is specifiek bestemd voor jonge pas afgestudeerden.

Sogeti staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen, in aanvulling op de reguliere werving, mits de kandidaat over minimaal HBO werk- en denkniveau beschikt.

Sogeti heeft in 2014 aan ongeveer 150 3e en 4e jaars studenten een plaats aangeboden bij de studentenunit, waarvan wij enkele stageplaatsen en 50 afstudeerplaatsen beschikbaar stelden. Uit deze groep treedt circa 30% in dienst als YP. (Vanuit de afstudeerders ruim 50 en vanuit de studenten 20)

Scholing

Naast het Young Professional Development Programma biedt Sogeti haar medewerkers een continue mogelijkheid zich verder te ontwikkelen middels So-Learn.

1. De medewerker bepaalt zijn ambitie en samen met een coach wordt bepaald hoe een win-win-situatie kan worden gecre‘erd in ambitie, de doelstellingen van de Business Line en de wensen van de klant.

2. De medewerker bepaalt zijn persoonlijke ontwikkelpad op basis van blended leren met behulp van click, connect en face-to-face leren.

3. De medewerker onderbouwt zijn competenties door middel van het portfolio en vertaalt deze naar resultaten in de eigen praktijk. E-learning Naast de mogelijkheid om kennis op te doen via So-Learn en klassikale trainingen, bieden we ook een uitgebreid pakket aan e-learningmodules. Daardoor stellen we de medewerker in staat om plaatsonafhankelijk, op een tijdstip dat het de medewerker het beste uitkomt, op eigen tempo snel en zichtbaar resultaat te boeken.

Technische meetings

Er vinden regelmatig technische meetings en vakbijeenkomsten plaats waarbij Sogeti in een sessie van een paar uur de medewerkers bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen op gebied van technologie of dienstverlening. Op deze manier is de basiskennis altijd up to date.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Vanuit onze studentenunit wordt de student gecoacht in zijn ontwikkeling, wordt inzicht gegeven in zijn persoonlijkheidprofiel dmv een zogenaamd Insights sessie en worden tips gedeeld over zijn houding, CV en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Daarnaast is Sogeti actief op hogescholen en universiteiten om studenten te helpen met het trainen in sollicitatiegesprekken, en het schrijven van een CV en motivatiebrief. Ook het frequent bezoek aan studentenvereniging is daarbij een belangrijk onderdeel.

Tot slot

Voor meer informatie over de mogelijkheden om als jongere aan de slag te gaan in de IT verwijzen wij naar onze site http://www.werkenbijsogeti.nl/young-professionals

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden na afstemming vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.