Siemens

Siemens spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Instroom

Siemens stelt jaarlijks minimaal 15 vacatures voor jongeren beschikbaar via haar website www.siemens.nl/career en/of haar uitzendorganisatie Sieflex.

Stageplaatsen

Siemens stelt elk half jaar minimaal 50 stage-/afstudeerplaatsen, variƫrend van 3 - 6 maanden, beschikbaar voor studerende jongeren via de website www.siemens.nl/career. Bij voorkeur jongeren die een technische opleiding volgen aan een MBO/HBO/TU.

Siemens stelt jaarlijks vooralsnog enkele stageplaatsen beschikbaar voor studerende jongeren bij haar afnemers. Deze studenten gaan een stageovereenkomst aan bij de klanten van Siemens en volgen intensieve trainingen bij Siemens. Zo helpt Siemens haar klanten bij de werving van stagiairs, waar zij vaak moeite mee hebben, en investeert Siemens tevens in verbetering van de kennis over haar producten bij haar klanten (sluiten van de 'know how bridge').

Siemens zal aan belangstellenden (groeps)voorlichtingen verzorgen over het werken bij Siemens.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Siemens investeert in de voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt door onder andere deelname in Jet-Net (Junior), gastlessen, productvoorziening in het technisch onderwijs en docententrainingen.

Coaching

Siemens zet haar medewerkers in voor het voeren van coachingsgesprekken door te participeren in initiatieven zoals Zaak & Co.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.