Sectorinstituut Transport en Logistiek

1.000 nieuwe BBL- leerwerkplekken in transport en logistiek; Meer BBL'ers kiezen voor een opleiding in transport en logistiek

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (hierna: sectorinstituut) biedt jongeren namens de branche 1.000 nieuwe BBL- leerwerkplekken. Een mooie belofte die is gebaseerd op onze aanpak die ook het afgelopen jaar zijn waarde bewees. In het bedrijfsleven daalde het aantal nieuwe BBL'ers met 21%.

Daarentegen steeg het aantal nieuwe BBL'ers in dienst van het sectorinstituut met 14 % tot een totaal van 1.025. Dit kon mede worden gerealiseerd dankzij de positieve impuls vanuit het Sectorplan waarvan de het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector SOOB namens de sociale partners in de sector TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek de initiatiefnemers zijn.

Dankzij deze subsidies was het mogelijk om leerbedrijven een loonkostensubsidie te verstrekken, de kosten van de rijopleidingen voor BBL'ers laag te houden en ruim 400 praktijkopleiders op te leiden.

1.000 nieuwe leerwerkplekken

Het sectorinstituut treedt al tientallen jaren op als werkgever van BBL-leerlingen. SOOB maakt dit mogelijk door middel van financiƫle bijdragen. Leerlingen treden in dienst bij het sectorinstituut en worden gedetacheerd bij honderden leerbedrijven.

Voor het nieuwe schooljaar biedt het sectorinstituut voor opnieuw 1.000 nieuwe BBL'ers weer een leerwerkplek (mbo niveau). Dat is mogelijk dankzij de samenwerking met honderden bedrijven uit de branche.

Instroom

Het sectorinstituut zet zich in voor jongeren om hen enthousiast te maken voor het leren en werken in de sector transport en logistiek en om bedrijven te enthousiasmeren om een leerling-werknemer van het sectorinstituut een leerwerkplek te bieden. Daartoe benaderen wij jongeren, op landelijk en regionaal niveau, met online middelen en via persoonlijke voorlichting. Wij maken daarbij gebruik van het scholennetwerk, dat bestaat uit vmbo en mbo instellingen. Gezien hun rol in keuzeproces van de leerlingen, benaderen wij ook decanen en mentoren.

Onze communicatie met de leerlingen is erop gericht om hen te informeren en te inspireren en enthousiasmeren. Wat betekent het werken in onze sector, wat zijn de kansen en mogelijkheden en wat zijn de ervaringen van anderen (leeftijdgenoten) daarin? De gastles Transport en Logistiek speelt hier op in Daarnaast zijn adviseurs van het Sectorinstituut zijn actief op diverse voorlichtingsdagen en -avonden.

De jaarlijkse piek voor deze activiteiten ligt in de periode april tot juli. Dan is het sectorinstituut het meest actief met het werven van leerwerkplekken bij bedrijven in de sector. Het inspireren van bedrijven tot en het tonen van de meerwaarde van een leerwerkplek binnen hun bedrijf, staat hier centraal. Immers, door het aanbieden van een leerwerkplek draagt een onderneming bij aan instroom in de sector en in de eigen organisatie, maar profileert hij zich tevens als goed en aantrekkelijk werkgever (imago).

Scholing

Namens de sector werkt het sectorinstituut aan voldoende toekomstige instroom van gekwalificeerd personeel door werven en plaatsen van BBL-leerlingen. Voor de leerlingen die de MBO-opleiding Chauffeur Goederenvervoer volgen, faciliteert het sectorinstituut de rijopleidingen waardoor de drempel voor instroom lager wordt.

Door het trainen van de praktijkopleiders in de leerbedrijven werkt het sectorinstituut aan het verbeteren van de kwaliteit van de praktijkopleider om jongeren te begeleiden bij hun beroepspraktijkvorming. Hiervoor is een speciaal (digitaal) handboek beschikbaar waarbij de praktijkopleider onder andere handvatten krijgt aangereikt om jongeren met een 'rugzakje' speciale aandacht te geven.

Voor het verder leren binnen de bedrijven is er de SOOB- subsidieregeling waarmee werkgevers financiƫle ondersteuning in de opleidingskosten kunnen ontvangen om (jonge) werknemers op te leiden tot vakbekwaamheid.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Wie kan er beter vertellen over een beroep dan de beroepsbeoefenaar zelf? Daarom zet het sectorinstituut haar netwerk in om vakmensen uit de sector te werven voor gastlessen op het vmbo. Deze vakmannen en vakvrouwen vertellen geen theoretische verhalen, maar brengen de pure praktijk in de klas. Hierdoor ontvangen jongeren een authentiek en realistisch beeld van beroepen in de sector transport en logistiek. Deze praktijkverhalen helpen jongeren bij het maken van een bewuste keuze van een stage, studierichting of vervolgopleiding.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.