Schiphol

Schiphol spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Instroom

Schiphol stelt jaarlijks vijf vacatures beschikbaar voor jongeren.

Stageplaatsen

Schiphol biedt jaarlijks 150 stageplaatsen aan studerende jongeren. Schiphol stelt vijf stageplaatsen beschikbaar voor gediplomeerde jongeren en maakt hiervoor gebruik van de Startersbeurs.

Schiphol verzorgt voorlichting over het werken bij Schiphol.

Schiphol stimuleert haar contractpartijen om ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt - in dit specifieke geval jongeren - kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Schiphol wil bij toeleveranciers minimaal 5 posities door jongeren laten vervullen. Hierbij kan het gaan om reguliere functies dan wel stageplaatsen voor gediplomeerde jongeren met gebruik van bijvoorbeeld de Startersbeurs.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.