Samsung

Samsung heeft tot doel het dagelijkse leven van mensen beter en gemakkelijker te maken met ondersteuning van nieuwe technologiën. Hiermee wil Samsung de kansen van mensen stimuleren en vergroten, zeker de kansen de jonge mensen.

Samsung luistert voor adaptieve oplossingen graag naar maatschappelijke uitdagingen en de wensen van de eindgebruiker. De kracht en expertise van Samsung ligt hierbij vooral op het gebied van hardware.

Daarnaast werkt Samsung graag samen met vooraanstaande partners in de markt en met de overheid om aan bovenstaand doel te kunnen werken. Samsung constateert dat werkgevers moeite hebben e-vacatures te vervullen (onder andere op het vlak van online, digitaal, nieuwe technologie‘n en nieuwe media).

Mismatch aanpak

Er is een mismatch tussen de vaardigheden en kunde van afgestudeerde HBO'ers en academici en de openstaande vacatures. Samsung wil helpen deze mismatch te overbruggen. Om hier in 2014 en 2015 concreet invulling aan te geven gaat Samsung een partnership aan met SterkTeam en andere organisaties.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum. Hierbij wil Samsung graag aansluiten bij de behoeftes die SterkTeam in kaart heeft gebracht wat betreft de arbeidsmarkt.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.