Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Rijkswaterstaat een Werkakkoord af?

Rijkswaterstaat biedt jongeren graag de kans hun loopbaan te starten bij een organisatie die midden in de maatschappij staat. Rijkswaterstaat streeft naar divers samengesteld personeelbestand waardoor hij in staat is om optimaal aan zijn opgave te voldoen, nu en in de toekomst. Jongeren zijn daarbij onmisbaar en vormen met hun frisse blik en nieuwe inzichten een waardevolle aanvulling voor de organisatie.

Daarnaast vindt Rijkswaterstaat het onderhouden van goede contacten met onderwijsinstellingen uit maatschappelijk oogpunt van belang. Op deze manier kan Rijkswaterstaat er aan bijdragen jongeren te stimuleren een bepaalde studie of beroepskeuze te kiezen.

Instroom

  • Rijkswaterstaat neemt in 2015 minimaal 25 jongeren aan in het RWS traineeprogramma.
  • Rijkswaterstaat neemt in 2015 minimaal 12 jongeren aan in het Young Professional Programma gericht op ICT.
  • Rijkswaterstaat biedt in 2015 twee afgestudeerde jongeren een stage via de pilot Project Kickstart van de Rijksoverheid met de intentie om meerdere jongeren stages aan te bieden in 2015.

Scholing

  • Rijkswaterstaat biedt 300 stageplekken aan voor MBO-, HBO-, en WO- studenten
  • Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Milieu bieden in 2015, in samenwerking met de Topsector Water, 10 studiebeurzen aan voor studenten op het terrein van watertechnologie, deltatechnologie en maritieme technologie.
  • Rijkswaterstaat verzorgt lezingen, gastcolleges en workshops op verschillende Hogescholen en universiteiten.
  • RIJKSWATERSTAAT heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten met studieverenigingen (HBO en Universitaire studies). Deze samenwerkingsovereenkomsten worden vormgegeven door middel van bijvoorbeeld inhousedagen, businesscases of projectbezoeken.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

  • Rijkswaterstaat investeert in programma's om jongeren al vroeg te interesseren voor techniek. Op basisscholen vindt dit plaats via Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Voor middelbare scholieren vindt dit plaats via netwerkbijeenkomsten op Technasia door het hele land (Een Technasium is een HAVO/VWO school, die zich richt op leerlingen met interesse in techniek).
  • Rijkswaterstaat is aanwezig op beurzen en evenementen en biedt jongeren de mogelijkheid door middel van interactieve workshops een concreet en realistisch beeld van onze werkzaamheden te krijgen.
  • Rijkswaterstaat neemt deel aan de Eureka!Cup. Middelbare scholieren werken in competitieve vorm aan een inhoudelijke casus. Samen met andere werkgevers zet Rijkswaterstaat op deze manier techniek op het netvlies van middelbare scholieren.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.