Rijksoverheid

De Rijksoverheid spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Instroom

De Rijksoverheid laat jaarlijks tussen de 100 en 120 trainees instromen in het Rijkstraineeprogramma. Bij goed functioneren krijgen zij na afloop een vaste aanstelling aangeboden. [Hervormingsagenda Rijksdienst]

De Rijksoverheid laat daarnaast op jaarbasis in totaal tussen de 100 en 150 trainees instromen in haar specialistische traineeprogramma's:

  • Financial traineeprogramma (Ministerie van Financiën);
  • Audit traineeprogramma (Ministerie van Financi‘n/Audit Dienst Rijk);
  • Programma voor Wetgevingsjuristen (Ministerie van V&J);
  • Programma voor Overheidsjuristen (Ministerie van V&J);
  • Programma voor startende internationale beleidsmedewerkers (Ministerie van Buitenlandse Zaken);
  • Technisch traineeprogramma (Ministerie van I&M /Rijkswaterstaat);
  • Beroepsopleiding financieel-economisch beleidsmedewerker (Ministerie van EZ);
  • Fiscaal traineeprogramma (Ministerie van Financiën/Belastingdienst);
  • een traineeprogramma op ICT-gebied wordt overwogen.

Stageplekken

De Rijksoverheid stelt jaarlijks circa 4.000 stageplekken [Hervormingsagenda] beschikbaar voor studerende jongeren op het MBO, HBO en WO via de website WerkenvoorNederland. nl en samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen, zoals de Haagse hogeschool en het ROC Mondriaancollege in Den Haag.

Werken en leren

De Rijksoverheid stelt jaarlijks BBL-leerbanen voor MBO-studenten en leerarbeidsplaatsen voor HBO-studenten beschikbaar.

De Rijksoverheid start in het najaar van 2014 met de Ministeries van OCW, EZ, I&M en SZW de pilot Project Kickstart met 13 leerwerkplekken voor gediplomeerde jongeren. Naast een leerervaring op het ministerie krijgen zij ook additionele trainingen om de overgang van onderwijs naar werken voor jongeren te verkleinen en hun startpositie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De Rijksoverheid zet studenten in bij beleidsontwikkeling. Zo heeft het afgelopen jaar een groep van 35 tot 45 studenten economie, techniek en ICT meegedacht over het imago van het Rijk als werkgever.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.