RET

RET vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit RET een Werkakkoord af?

Het Werkakkoord sluit aan bij de behoefte van de RET aan jong talent. De komende 10 jaar gaat een derde deel van ons personeel met pensioen. Vooral het aantal buschauffeurs en onderhoudsmonteurs dat de RET verlaat is groot.

Tegelijkertijd groeit de RET in het aantal reizigers dat zij vervoert. Daarom heeft de RET behoefte aan nieuwe, klantgerichte en goed opgeleide medewerkers. Deze ontwikkelingen in onze organisatie bieden kansen voor jongeren die op zoek zijn naar een afwisselende baan en opleiding en voor technische talenten (MBO, HBO en WO).

Het Werkakkoord sluit ook aan bij de MVO-doelstellingen van de RET. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. De RET ziet openbaar vervoer als meer dan alleen het vervoeren van mensen van A naar B en wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij als sociaal verbinder van de regio.

Loopbaanoriëntatie en sollicitatietraining

Een van de speerpunten in ons MVO beleid zijn activiteiten gericht op jongeren in Rotterdam en de regio Rijnmond. Zo geven we gerichte informatie over het maken van een kansrijke studiekeuze en helpen we jongeren in de start van hun loopbaan met sollicitatietrainingen en het aanbieden van tijdelijke werkervaringen. De frisse blik en recente kennis die jongeren meenemen zijn een pré in onze organisatie met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar.

Aan de andere kant geven we ervaren medewerkers die halverwege of aan het einde van hun loopbaan zijn als leermeester of mentor de gelegenheid om hun waardevolle kennis en ervaring over te dragen op de volgende generatie.

Instroom

Op het gebied van de instroom van jongeren onderneemt de RET de volgende activiteiten:

De RET biedt de 50 BBL-ers en 20 jongeren met een OV-leerbaan die in de periode september 2014 tot en met september 2018 worden opgeleid een carrire startgarantie bij de RET. Deze BBL-trajecten en OV-leerbanen zijn onderdeel van het Sectorplan OV. Dit betekent dat zij onder bepaalde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het behalen van het diploma, keuring en motivatie) na afronding van hun opleiding starten met hun werkcarrire bij de RET.

In de CAO 2015 is de intentieverklaring afgegeven dat de RET in het kader van de Partcipatiewet er naar streeft om in de komende drie jaar ten minste 20 banen te realiseren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt waaronder voor (migranten)jongeren. Hierbij zullen we samenwerken met het UWV en de gemeente Rotterdam.

Scholing

Op het gebied van scholing van jongeren onderneemt de RET de volgende activiteiten:

De RET zet zich in op het (verder) ontwikkelen van het bedrijf als erkend leerbedrijf voor het middelbaar beroepsonderwijs door:

  • in de periode september 2014 tot september 2018 in totaal 30 jongeren op te leiden in verschillende monteursfuncties bij de afdelingen Vloot- en Infraservices (BBL MBO2 en 3 niveau);
  • in de periode september 2015 tot september 2016 samen met het Scheepvaart en Transportcollege Rotterdam 20 jongeren tussen de 18 en 27 jaar op te leiden tot buschauffeur (BBL MBO2);
  • te investeren in het begeleiden van BBL-ers door medewerkers op te leiden tot praktijk- en werkplekbegeleiders en in samenwerking met scholen praktijkopdrachten en lesprogramma's te ontwikkelen.

RET leidt in de periode september 2015 tot september 2016 intern 20 jongeren tussen de 18 en 30 jaar op tot de combifunctie van service-medewerker en metrobestuurder. Wij noemen dit de 'OV leerbaan'.

De RET is partner van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Bij het werven van jongeren voor onze leer-werkplekken met carrièrestartgarantie spannen we ons extra in om jongeren van Zuid hiervoor enthousiast te maken. Het bieden van stageplaatsen is onderdeel van de CAO.

De RET biedt in 2015 minimaal 35 jongeren van het MBO, HBO en WO een stageplaats. De RET staat in de zoektocht naar goede studenten open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

De RET zet zich in samenwerking met maatschappelijke partners in om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De belangrijkste activiteiten zijn: De RET biedt drie keer per schooljaar de JINC-bliksemstages aan bij de afdelingen Veiligheid, Marketing & Service en Techniek. De RET doet mee aan JINC-sollicitatietrainingen en De Baas van Morgen.

De RET is in het schooljaar 2014-2015 een samenwerkingsprogramma gestart met het Zuiderpark uit Rotterdam Zuid. Dit is een van de vijf Rotterdamse vakscholen VMBO Techniek. Het samenwerkingsprogramma is gericht op tweede-, derde- en vierdejaars leerlingen en hun ouders.

Het bestaat onder meer uit voorlichting over werken in de techniek en bij de RET, praktijklessen in de werkplaats, bedrijfsbezoeken en stages. Dit doen we om jongeren te helpen bij het maken van een kansrijke studiekeuze en om vroegtijdig in contact komen met technische talenten die een vervolgopleiding voor onderhoudsmonteur kunnen volgen. Bovendien nemen de school en de RET kennis van elkaars capaciteiten, behoeften en competenties. Dit kan o.a. worden gebruikt bij opstellen onderwijsprogramma's.

Overige afspraken

De RET is partner van Kracht on Tour. De RET spant zich in om, veelal jonge, vrouwen met een bijstandsuitkering werkervaring te laten op doen bij de RET. Hierbij werken we samen met de gemeente Rotterdam.

Daarnaast gaat de RET emancipatielessen geven aan allochtone jongeren (MBO) om te stimuleren dat hun vriendinnen en zussen ook gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt Omdat we alle vrouwen nodig hebben!

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.