Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

De regio Midden-Utrecht vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Iedere jongere verdient het om zijn/haar talenten optimaal te benutten en zijn/haar dromen te verwezenlijken. Ook leveren jongeren een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van onze kenniseconomie, die nodig is om te kunnen blijven innoveren als organisatie.

De Arbeidsmarkt-regio Midden-Utrecht zet al langere tijd met succes in op het verbeteren van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in de vorm van een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid treden de gemeenten niet alleen op als intermediair en subsidieaanvrager, maar ook als werkgever. Hiertoe hebben de samenwerkende gemeenten een Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 opgesteld voor de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarvan u hieronder de speerpunten voor de gemeentes in hun rol als werkgever aantreft.

Instroom

 De samenwerkende gemeenten bieden ruimte aan jonge mensen met geen of weinig werkervaring. In 2015 creëren we minimaal 10 werkervaringsplekken. In 2015 worden door middel van traineeplekken, een MBO-talentenpool en reguliere vacatures minimaal 6 jongeren geworven.

Scholing

De samenwerkende gemeenten bieden ruimte aan stagiairs. In 2015 zullen tenminste 315 studenten een stageplaats vinden binnen de gemeentelijke organisaties. Deze stageplekken creëren we op verschillende niveaus en op verschillende vakgebieden.

Voorbereiding arbeidsmarkt

De samenwerkende gemeenten leveren een bijdrage aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid. Om dat te bereiken creëren de gemeenten gezamenlijk in 2015 tenminste 10 werkervaringsplaatsen. De samenwerkende gemeentes bieden de mogelijkheid tot snuffelstages en bliksemstages aan: jongeren kunnen zich op deze wijze oriënteren op het werkveld van de gemeenten. Tenminste 200 leerlingen doen hier jaarlijks aan mee.

Het ondersteunen van initiatieven voor jongeren door jongeren in de regio Midden-Utrecht gericht op het faciliteren en het leggen van verbindingen. De samenwerkende gemeenten werken ook samen met organisaties als JINC om jongeren voor te breiden op de arbeidsmarkt.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. De gemeenten hebben de intentie om deze afspraken uit te breiden. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.