Randstad

Randstad spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Als organisatie die dagelijks de schakel is tussen mens en werk neemt Randstad de problematiek van jeugdwerkzoekenden zeer serieus. Werk, en daarmee een start op de arbeidsmarkt, is de enige echte oplossing voor deze groep.

Instroom

Randstad vervult jaarlijks gemiddeld 70% van de eigen vacatures met jongeren. Randstad heeft de intentie dit te continueren.

Stages

Bij Randstad zelf zijn er door het hele jaar op ieder moment gemiddeld 100 stagiairs tegelijk aan het werk. Randstad heeft de intentie dit te continueren.

Zoektocht naar werk

Randstad start in 2014 samen met SterkTeam net als vorig jaar het programma Jeugd op zoek om jeugdwerkzoekenden te helpen bij het vinden van werk.

Dat doen we door:

  • onze klanten te enthousiasmeren voor de doelgroep;
  • jong talent letterlijk en figuurlijk een gezicht te geven;
  • jong talent in contact te brengen met werkgevers;
  • meer dan 30 regionale events te organiseren in samenwerking met de arbeidsmarktregio's waar werkgevers zich presenteren en in contact komen jongeren.

Leren en werken

In samenwerking met OVP, het opleidingsfonds voor procestechniek, bieden Randstad en Vapro (als onderdeel van het sectorplan) een erkend opleidingstraject voor 80 jongeren die een toekomst zoeken in de techniek, een combinatie van opleiding en werk. Na succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een jaarcontract bij Randstad, zodat ze relevante werkervaring op kunnen doen. Naast dit specifieke opleidingstraject biedt Randstad opleidingsmogelijkheden in verschillende sectoren.

Loopbaanoriëntatie

Champs on Stage, waarvan Randstad hoofdsponsor is en waar medewerkers van Randstad werken, is een loopbaanoriëntatieprogramma dat sinds 2008 stageplaatsen realiseert voor derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.