Amsterdam RAI

Amsterdam RAI vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Amsterdam RAI een Werkakkoord af?

Amsterdam RAI heeft de ambitie om in de congres- en evenementenindustrie de komende vijf jaar een van de zichtbare koplopers in Europa te zijn op het gebied van duurzaamheid. Wat betreft deze ambitie onderkent Amsterdam RAI de maatschappelijke rol met bijbehorende verantwoordelijkheid als werkgever.

Amsterdam RAI wil daarbij vanuit haar werkgeversrol actief en zichtbaar bijdragen aan het welzijn en welbevinden van huidige en toekomstige medewerkers.

Om dat te bereiken voert Amsterdam RAI een duurzaam HR beleid gericht op welzijn, vitaliteit en levensstijl van onze medewerkers hetgeen te herleiden is tot 6 thema's: 1. Plezier in werken 2. Vitaliteit (gezondheid, werk/privŽ, stress) 3. Ontwikkeling/zelfontplooiing 4. Diversiteit 5. Mobiliteit 6. Maatschappelijke betrokkenheid

Wat betreft de maatschappelijke betrokkenheid van Amsterdam RAI als werkgever zien wij voor onszelf een spilfunctie voor de stad (o.m. economisch gezien) hetgeen terug komt door een actieve bijdrage in kader van social return, o.m. gericht op: De rol van Amsterdam RAI als re-integratiebedrijf

De rol van Amsterdam RAI als erkend leerbedrijf

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt (doelstelling t.a.v. % arbeidsgehandicapten in dienst ) Jeugdwerkloosheid Dit alles vanuit een van de kernwaarden van Amsterdam RAI: 'RAI voor iedereen' met als merkessentie 'Inspiring People'.

Instroom/scholing

Amsterdam RAI kent een hele grote flexibele schil. Gemiddeld op jaarbasis huren wij 300.000 uur in via een vaste Flexpartner Adecco. Momenteel maken wij samen met Adecco en het UWV afspraken hoe wij kunnen zorgen dat werkloze jongeren bekend raken met de mogelijkheden bij Amsterdam RAI in operationele functies.

Om kwalitatief, goed geïnformeerd en gemotiveerd flexpersoneel te hebben maken we gebruik van verschillende vormen van training en opleiding. Alvorens flexkrachten ingezet worden hebben zij een basistraining gevolgd bijv. horecatrainingen of een verkeersregelaarsdiploma.
Voor flexkrachten aan de slag gaan ontvangen zij ons introductiemateriaal, bestaande uit ons digitale Flexmagazine (praktische informatie over de ontvangst, werkkleding, klokkaarten en relevante informatie over de afdeling waar de flexkracht gaat werken) en een HACCP module (voedselveiligheid).

We organiseren introductietrainingen voor nieuwe flexkrachten. Tijdens trainingen wordt aandacht besteed aan praktische informatie over bijvoorbeeld de afdelingen en aan wordt door professionele trainers getraind op gastvrijheid.

Stageplaatsen

Amsterdam RAI heeft een eigen stagebureau, waar wij gemiddeld per jaar 80 stageplaatsen aanbieden. Dit is op HBO en MBO-niveau en inclusief de vormen BBL, BOL en Duaal. Tevens betreffen dit verschillende opleidingsrichtingen. Uit ervaring van afgelopen jaren blijkt dat een op de zes stagiaires na afloop van de stage op een reguliere arbeidsplaats terechtkomen.

Tijdens de stage bij Amsterdam RAI heeft een stagiair de mogelijkheid om training te volgen op het gebied van solliciteren en personal branding, Time Management, Office vaardigheden, etc.
Stagiaires hebben de mogelijkheid om een OntdekkingsRAIs te volgen, een dag meewerken bij een andere afdeling om zo kennis op te doen en andere vaardigheden te ontwikkelen.
Iedere stagiair volgt een RAI Discovery in het begin van de stage, een introductiedag bij Amsterdam RAI. Tevens ontmoeten zij op deze dag de Algemeen Directeur van Amsterdam RAI.

BBL

Binnen de afdeling Technische Dienst hebben we de afgelopen jaren een Leermeester-gezeltraject ingezet, waarbij wij BBL-leerlingen hebben aangenomen en hen een tweejarige opleiding laten doorlopen, waarna zij een vaste arbeidsovereenkomst krijgen.

Amsterdam RAI is momenteel bezig met de voorbereiding van een pilotproject n.a.v. de invoering van de Participatiewet.

Amsterdam RAI is voornemens om in augustus een groep van max. 10 Wajongers aan te nemen. Zij zullen een BBL opleiding volgen op MBO niveau 1 (horeca-assistent/facilitair mw.) en maximaal 3 dagen ingezet worden op taken in operationele afdelingen.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Gemiddeld tien tot twaalf keer per jaar biedt Amsterdam RAI een rondleiding aan studenten van verschillende opleidingsrichtingen aan, zowel HBO als MBO. Hiermee ontvangen wij rond de 750 tot 1000 studenten per jaar voor een kijkje achter de schermen (RAI Discovery). Wij verlenen onze medewerking (daar waar mogelijk) aan carriredagen op ROCÕs en/of Hogescholen door voorlichting en presentaties te geven.

Medewerkers van Amsterdam RAI zijn betrokken bij adviesorganen van hogescholen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam en Stenden Hogeschool, waarin zij een adviserende rol vervullen t.b.v. de kwaliteit van het onderwijs.

Medewerkers van Amsterdam RAI geven gastcolleges en/of sollicitatietrainingen bij opleidingsinstituten, waaronder Stenden Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, NHTV, ROC van Amsterdam en ROC Utrecht.

Amsterdam RAI heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool van Amsterdam, waarin het aantal stageplaatsen, rondleidingen, intentie tot meewerken aan onderzoek en andere vormen van kennisuitwisseling besproken worden.

Jaarlijks vindt het project RAI Hospitality plaats op het ROC van Amsterdam (locatie Europaboulevard) plaats. De studenten krijgen lessen a.d.h.v. e-modules van Amsterdam RAI, krijgen een rondleiding en gastcollege en volgen een gastvrijheidtraining i.s.m. met Amsterdam RAI. Een selectie van 60 studenten werkt allen gedurende drie dagen mee in het Serviceteam van de Huishoudbeurs.

Amsterdam RAI biedt de Hogeschool van Amsterdam de mogelijkheid om probleemstellingen vanuit ons als praktijkopdracht te gebruiken in het les programma, om zo studenten een 'real-life' situatie aan te bieden. Indien mogelijk verlenen wij onze medewerking aan snuffelstages.
Amsterdam RAI is aanwezig bij relevante evenementen om studenten/jongeren te informeren omtrent stage en werken bij ons bedrijf, zoals ITEA en MPI Next Generation.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.