Rabobank

Rabobank vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Vanuit haar coöperatieve grondslag onderschrijft de Rabobank het belang om jongeren zelfstandig en verantwoordelijk te maken in de stappen naar hun eerste baan.

Stageplaatsen

Rabobank roept de directies van alle lokale Rabobanken op in overleg met hun leden of ledenraad extra stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studerende jongeren al dan niet in samenwerking met partners uit het lokale MKB.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Rabobank roept de directies van alle lokale Rabobanken op in overleg met hun leden of ledenraad jaarlijks een of enkele activiteiten te initiëren en/of te organiseren om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Afhankelijk van de lokale situatie kan daarbij worden gedacht aan:

  • het verzorgen, eventueel met samenwerkingspartners, van opleidingen over de strategie van een (toekomstige) onderneming, het schrijven van een goed bedrijfsplan en de financiering daarvan voor jongeren die overwegen zelf een onderneming te starten;
  • in overleg met en op verzoek van lokale opleidingsinstellingen voorlichting of gastlessen verzorgen over ondernemen, coöperatief ondernemen en het werken bij de Rabobank;
  • het individueel coachen van jongeren door een medewerker van de lokale Rabobank;
  • het bieden van bestuurlijke ervaring aan jongeren door ze deel te laten nemen in jongerenraden of vergelijkbare bestuurlijke organen.

Rabobank roept de directies van alle lokale Rabobanken op waar mogelijk met aanbieders van diensten, zoals catering, afspraken te maken over het bieden van leerwerktrajecten of de opleiding van jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.