Provincie Drenthe

Provincie Drenthe vergroot de kansen op werk voor jongeren.

De provincie Drenthe streeft naar een innovatieve en duurzame economie, waarbij banen worden gecre‘erd en behouden. Dat bereiken we dankzij intensieve samenwerking met maatschappelijke partners, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden uit binnen- en buitenland.

In Drenthe vinden innovaties op wereldniveau plaats. Creatieve ondernemers hebben succes op het gebied van energie, agribusiness, biotechnologie en sensortechnologie. Met haar fraaie cultuurlandschap en natuur heeft Drenthe bovendien veel te bieden. Van prehistorische overblijfselen, waaronder hunebedden, tot maar liefst drie Nationale natuurparken. En niet te vergeten de motorraces op het TT Circuit Assen, het Gevangenismuseum in Veenhuizen, het Drents Museum in Assen en het Dierenpark in Emmen.

Werken voor de Drentse samenleving betekent actief inspelen op veranderingen en openstaan voor vragen uit de omgeving. Afwisselend en veelzijdig werk. Drenthe werkt toe naar een rol als gebiedsregisseur die gezamenlijk met haar partners de plannen uitwerkt. Dit maakt Drenthe een echte netwerkorganisatie.

Om goed bij de samenleving aan te sluiten streven we naar een divers opgebouwd personeelsbestand. De instroom van jongeren heeft daarbij onze speciale aandacht.

Instroom jongeren

Om het jaar start een traineeprogramma (meestal 6 of 7 trainees). Het huidige programma, Drentalent3, duurt tot september 2015. In het eerste jaar stond het leren kennen van de provinciale organisatie en het opdoen van vaardigheden rondom de functie centraal voor de zeven pas-afgestudeerde collega's. Het tweede jaar gaat dieper in op vaardigheden en bereidt de collega's verder voor op stappen in hun carrière.

Scholing

De provincie heeft 10 tot 15 BBL plekken per jaar en biedt gemiddeld 20 stages op HBO/WO niveau. Werkervaringsplekken voor afgestudeerde jongeren worden via Noorderlink geboden (220 in totaal voor het gehele netwerk, via gemeente Groningen als regisseur). Er is samenwerking met diverse opleidingsinstituten inzake stages en beïnvloeding van de opleidingsprogramma's: ROC (4/5 BOL plekken administratief), het Drenthe college en Hanze Hogeschool.

Een van onze samenwerkingsvormen is ons Xplorelab. Hier zetten we op een snelle, slimme en creatieve manier het talent van mensen binnen en buiten de organisatie in.

Het XploreLab staat met het ene been in de provinciale organisatie en heeft het andere stevig verankerd in een (noordelijk) kennisnetwerk. Door samen te werken met hogescholen en universiteiten combineren we de behoefte aan leerervaring voor studenten met onze behoefte aan vernieuwende inspiratie voor onze beleidsprocessen. Gemiddeld zien daardoor zo'n 10 studenten een stukje Drenthe vanuit de provinciale organisatie.

Kansen voor de werknemers van de toekomst

Een goede werking van de regionale arbeidsmarkt is een van de belangrijkste voorwaarden voor de economische ontwikkeling in Drenthe. Vanuit haar rol in de Drentse samenleving en in aanvulling op de landelijke en gemeentelijke instrumenten stimuleert de provincie projecten en activiteiten die kansen versterken voor de werknemers van de toekomst.

Provincie Drenthe zet zich o.a. met het Techniekpact in voor meer jongeren in de techniek. Dat doen we middels onze leidende rol ten opzichte van overheden, scholen en ondernemers in Noord-Nederland.

Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid als provinciale organisatie: als JetNet-bedrijf laten we leerlingen toe tot onze technische activiteiten (bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van wegen en kanalen).

Daarnaast verstrekken we praktijkgerichte opdrachten aan leerlingen van de Drentse Technasia.

Bovendien besteden wij op dit moment extra aandacht aan een aantal individuele werkzoekenden in Drenthe. Zij worden onder andere op de website van de provincie Drenthe in het zonnetje gezet en geïntroduceerd in onze netwerken.

Met de actie 'Gezichten van Drenthe' verdiepen we ons in de werking van de Drentse arbeidsmarkt en komen we wellicht nieuwe ideeën op het spoor om de matching tussen ondernemers en werkzoekenden te verbeteren.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.