Philips

Philips spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Werkervaringsplaatsen en leerwerkplaatsen

Philips stelt jaarlijks 35 betaalde werkervaringsplaatsen en 35 betaalde leerwerkplaatsen beschikbaar voor jongeren. Deze afspraken hebben Philips, gemeenten en UWV vastgelegd in Regionale Convenanten. Een jaar later heeft gemiddeld iets meer dan 70% van deze jongeren een betaalde baan. Afhankelijk van de conjunctuur krijgt tussen de 15 en 25% bij Philips een regulier vervolgcontract.

Trainingen, coaching en seminars

Philips biedt jongeren die werken of leren bij Philips naast een eventuele vakopleiding diverse trainingen, coaching en seminars die op kosten van het bedrijf gevolgd mogen worden.

Samenwerking met UWV en gemeenten

Gemeenten en UWV stellen informatie en advies beschikbaar aan jongeren over opleidings- en baanmogelijkheden bij Philips conform de afspraken vastgelegd in de Regionale Convenanten tussen Philips en gemeenten en UWV.

Philips spant zich ervoor in dat branchegenoten en leveranciers ook een Jongerenakkoord aangaan, zoals Nuon en Alliander.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.