PGGM

PGGM vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit PGGM een Werkakkoord af?

PGGM staat voor een 'waardevolle toekomst'. Dit is een toekomst, waarin werk ook een belangrijk onderdeel is. Wij willen dan ook graag bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Dit kan bereikt worden door jongeren werkervaring op te laten doen. Het opdoen van werkervaring kan d.m.v. stages, opleidingen, junior functies, enz. PGGM wil een bijdrage leveren aan het verminderen van jeugdwerkloosheid. Dit doen wij door jongeren te helpen bij het zetten van de eerste stappen op de arbeidsmarkt. PGGM biedt hiervoor volop mogelijkheden voor stageplaatsen, voor verschillende traineeships op wo en hbo niveau, door open te staan voor bedrijfsbezoeken en sollicitatietrainingen.

Met het ondertekenen van dit akkoord bevestigt PGGM dat zij zich inzet voor jongeren op de arbeidsmarkt.

Instroom

PGGM doet er alles aan om een goede afspiegeling van de maatschappij te zijn. Diversiteit is een belangrijk uitgangspunt bij de werving van nieuw personeel.

Wij zijn actief bezig met:

  • Meer vrouwen aan de top;
  • Mensen met een arbeidshandicap een kans bieden op werkervaring en uiteindelijk een baan;
  • Een goede leeftijdsopbouw binnen de organisatie.

Voorbeelden:

  • 20% van de werving in 2014 was jonger dan 27;
  • In 2015 willen wij dit handhaven;
  • In 2015 werven wij 9 nieuwe trainees;
  • De stage en trainee vacatures zijn posities die uitsluitend bestemd zijn voor jongeren;
  • PGGM staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen, in aanvulling op de reguliere werving.

Scholing

PGGM is een erkend leerbedrijf. Op dit moment bieden wij weinig stages aan voor deze doelgroep. Wij gaan onderzoeken of er draagvlak is om meer stages aan te bieden aan jongeren uit het mbo;

PGGM gaat een pilot doen om op structurele basis stages te bieden binnen onze IT afdelingen. Dit betreft hbo/wo niveau stages. Indien dit succesvol is kunnen wij dit uitbreiden naar meer onderdelen binnen de organisatie.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

PGGM wil ook bijdragen aan de voorbereiding van jongeren. Regelmatig verzorgen wij al presentaties aan eerstejaars studenten. Deze presentaties richten zich vooral op het op orde houden van financiƫn tijdens de studie (Stichting weet wat je besteed). Wij gaan onderzoeken wat wij nog meer kunnen doen.

Voorbeelden:

PGGM gaat de mogelijkheden onderzoeken om schoolgaande jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, daarin willen wij ook onderzoeken of wij samen willen werken met verschillende partijen, zoals On Stage, Werken aan je Toekomst, JINC, Champs on Stage, IMC Weekendschool, Link2Work, Jet-Net en Ambassadeurs van de Techniek onderzoeken. Hierbij denken wij aan het geven van gastcolleges.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.