Nestlé

Nestlé spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Instroom

Nestlé stelt tussen 2014 en 2016 150 vacatures beschikbaar voor jongeren tot en met 30 jaar.

Stages

Nestlé stelt tussen 2014 en 2016 75 stages voor studerende jongeren en 75 werkervaringsplaatsen beschikbaar voor gediplomeerde jongeren.

Nestle wil hiermee jongeren de kans geven ervaring op te doen en zich te ontwikkelen.

Nestlé zal (groeps)voorlichtingen verzorgen over het werken bij Nestlé voor belangstellenden. Voorbeelden zijn meerdere opendagen per jaar voor werkzoekenden op ons kantoor in Amstelveen, maar ook carrière-evenementen in verschillende steden (Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn, Maastricht, Tilburg, Utrecht en Nunspeet).

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Nestlé ondersteunt jongeren bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt (readiness for work). Hiertoe zal NestlŽ onder andere CV-clinics en verschillende vaardigheidstrainingen (zoals sales, presentatie) geven en een mentorship-programma verzorgen waarbij werkzoekende jongeren worden gekoppeld aan werknemers van Nestlé. Nestlé zal hierbij samenwerken met gemeenten en UWV in de betreffende arbeidsmarktregio (afspraak d.d. maart 2015).

Nestlé zet zich in om de kansen op werk te vergroten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en spreekt hierover met UWV en gemeente.

Nestlé streeft ernaar leveranciers in Nederland te enthousiasmeren voor en actief te betrekken bij het project Nestlé Needs YOUth. De invulling van de samenwerking ligt bij de leverancier. Nestlé zal hierbij ondersteunen en adviseren.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.