McDonald's

McDonald's vergroot de kansen op werk voor jongeren

Mensen maken McDonald’s waardevol. Goed getrainde, gemotiveerde en ervaren medewerkers vormen immers de sleutel tot ons succes. Zij dragen onze kernwaarden uit en zorgen voor een prettige werksfeer in onze 242 restaurants. Daarom bieden we onze medewerkers alle kans om door te groeien en hun talenten zo goed mogelijk in te zetten. Vooral jongeren profiteren hiervan, want maar liefst 55 procent van ons personeel is jonger dan 25 jaar.

Dat blijkt wel uit de vele voorbeelden van jonge mensen die bij ons met een bijbaan als Crewlid zijn begonnen en via training en opleiding doorstroomden naar Restaurant Manager of Supervisor.

Of die hun ervaring bij McDonald’s als springplank gebruikten om succesvol bij een andere werkgever aan de slag te gaan. We vinden het heel belangrijk deze kansen ook met andere jongeren te delen, zodat zij ons weten te vinden. Wij sluiten ons daarom graag aan bij het Werkakkoord.

Instroom

Bij McDonald’s is iedereen welkom. Van schoolverlater tot academicus en van Wajonger tot werkstudent. We staan open voor passende kandidaten uit verschillende doelgroepen (opleidingsniveaus, culturele achtergronden en leeftijden). Dat is terug te zien in onze advertenties en op onze website. McDonald’s Nederland biedt elk jaar 5.000-6.000 jongeren een kans om hun eerste werkervaring op te doen. We bieden een bijbaan, waarin zij vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken. Competenties die hun mobiliteit op de arbeidsmarkt vergroten.

McDonald’s biedt medewerkers met parttime banen een gestructureerde opleiding en doorgroeimogelijkheden. McDonald’s maakt het jaarlijks tientallen jongeren mogelijk voor maximaal zes maanden een werk- of afstudeerstage te volgen. McDonald’s cre‘ert ook werkgelegenheid door het openen van nieuwe restaurants: iedere restaurantopening levert 80-100 lokale banen op. Heel veel van deze nieuwe banen gaan naar jonge mensen.

Training en opleiding McDonald’s investeert veel in training en opleiding, omdat we het belangrijk vinden medewerkers iets terug te geven voor hun werk bij McDonald’s. Iets wat waardevol kan zijn voor later, wat beklijft.

De McStudiebeurs en de McDonald’s Academy zijn hiervan goede voorbeelden. Met de McStudiebeurs stimuleren we als werkgever het volgen van opleidingen. In de afgelopen acht jaar zijn er al meer dan 100 studiebeurzen uitgereikt aan studerende medewerkers die een wo-, hbo- of mbo-opleiding volgen. Jaarlijks krijgen zo'n 450 jonge medewerkers een kans om via McDonald’s Academy een erkend mbo-diploma te halen op niveau 2, 3 of 4. Deze opleiding is samen met SVO Vakopleiding Food opgezet. Sinds de oprichting hebben al ruim 1.431 medewerkers via deze beroepsbegeleidende leerweg een erkend mbo-diploma behaald. In oktober 2014 waren dat er 200.

McDonald’s stelt ieder jaar 15 studiebeurzen beschikbaar aan getalenteerde, gemotiveerde jonge medewerkers. Deze McStudiebeurs vergoedt een jaar lang het collegegeld van de medewerker. In totaal zijn er al 113 studiebeurzen uitgereikt aan studerende medewerkers, die een wo-, hbo- of mbo-opleiding volgen.

McDonald’s stimuleert Franchisenemers om jongeren intern op te leiden. McDonald’s heeft een eigen Managementcurriculum voor medewerkers die naar een managementfunctie willen doorgroeien.

Aantrekken jonge werknemers

McDonald’s brengt de kansen voor jongeren op verschillende manieren onder de aandacht. Ook doen we er alles aan om de kwantiteit en kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen. We communiceren dit via onze websites www.mcdonalds.nl en www.werkenbijmcdonalds.nl.

Daarnaast kunnen jongeren vragen stellen via ons zogenoemde 'Meer Weten Platform': www.mcdonalds.nl/ meerweten. McDonald’s zet zich samen met lokale partijen als Werkgeversservicepunten in om structurele en frequente plaatsing van jongeren te realiseren.

Samen met leerbedrijf SVO is er een speciale webomgeving voor McDonald’s Academy ontwikkeld, www.studerenbijmcdonalds.nl. Hierop staan alle mogelijkheden van het McDonald’s Academy leerwerktraject. SVO houdt open dagen over werken via basisberoepsgerichte leerweg (BBL)-trajecten en leren en brengt daar ook de mogelijkheden bij McDonald’s onder de aandacht.

Jaarlijks vindt er een interne campagne plaats in alle McDonald’s restaurants om extra aandacht te vragen voor het McDonald’s Academy-traject.

McDonald’s heeft samen met opleider SVO een raad van Toezicht opgericht. Die heeft als doel om onderwijs en bedrijfsleven zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, uitval van leerlingen te verlagen en de kwaliteit van het praktijkonderwijs te verhogen. Jaarlijks evalueren we samen het diploma-rendement en de leerlingtevredenheid om het McDonald’s Academy- programma te kunnen blijven verbeteren.

McDonald’s vindt het behalen van een erkend diploma heel erg belangrijk. Om dit te laten zien lanceren wij ieder jaar een speciale mediacampagne om alle afgestudeerden van McDonald’s Academy in het zonnetje te zetten.

McDonald’s stelt presentaties ter beschikking waarmee alle Franchisenemers en het restaurantmanagement op scholen bedrijfspresentaties kunnen verzorgen. Daarnaast doen we alles om Franchisenemers te stimuleren BBL-trajecten te blijven aanbieden, zoals het organiseren van informatiesessies en het uitsturen van nieuwsbrieven.

McDonald’s houdt speciale Talentklassen binnen de eigen restaurants. Daarin krijgt iedereen die zich verder dan een startkwalificatie wil ontwikkelen de kans via een aangepast leertraject een mbo 3-diploma te halen. Na het behalen van een mbo 3-diploma stimuleert McDonald’s medewerkers door te stromen naar het mbo 4-niveau om zo de arbeidsmobiliteit voor langere termijn te vergroten. Medewerkers kunnen ook een hbo-opleiding via een erkende opleider volgen. Er zijn mogelijkheden om dit op kosten van McDonald’s te doen.

Tot slot Werken bij McDonald’s betekent trainen, leren en werken en een impuls voor je carrière. We bieden jongeren volop kansen op een toekomst binnen of later mogelijk buiten ons bedrijf. Daarbij is iedereen die zich daarvoor inzet van harte welkom.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.