Kwik Fit

Kwik-Fit vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Kwik-Fit een Werkakkoord af?

Het afsluiten van het Werkakkoord is voor Kwik-Fit een bevestiging van wat wij al jaren doen; jongeren begeleiden naar een diploma dan wel begeleiden in hun loopbaan en ontwikkeling.

Leren en werken

Kwik-Fit hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Een belangrijk onderdeel hiervan is de BBL opleiding Auto Technicus niveau 2. Deze opleiding is veelal de basis voor verdere ontwikkeling en worden vooral gevolgd door nieuw instromende jonge medewerkers van 16-18 jaar. Kwik-Fit betaalt de opleiding. De schooldag voor deze groep zien wij als werkdag waardoor er voldoende gelegenheid en tijd voor de studie en het huiswerk gegeven wordt.

Recent zijn we gestart met het vervolg op deze opleiding en is er voor een beperkt aantal, vooral jonge leerlingen de kans door te stromen naar de opleiding Eerste Auto Technicus Niveau 3.

Daarnaast bieden wij onze medewerkers de kans zich te ontwikkelen tot Service Adviseur Niveau 3 of Werkplaats Manager Niveau 4.

De praktijkopleiding voor alle niveaus vindt deels plaats op de werkplek maar ook in onze eigen trainingsschool zodat wij zelf de hand hebben in het opleiden van vakkrachten.

Als Kwik-Fit monteur en medewerker ben je een 'duizendpoot' en moet je naast een uiterst klantvriendelijke en servicegerichte instelling verstand van alle automerken hebben. Door deze manier van opleiden zijn wij als leerbedrijf al vele jaren succesvol met nominaties als 'leerbedrijf van het jaar' en 'leermeester van het jaar'.Wij zijn altijd op zoek naar talentvolle jongeren die zich binnen ons bedrijf willen ontwikkelen.

Instroom

In april/mei van 2015 starten wij weer met onze werving van minimaal 50 BBLers van 16 tot 18 jaar. Dit aantal beslaat 50% van de totale werving voor reguliere instroom (inclusief oproepkrachten).

Uit onze vacaturetekst blijkt dat werving voor BBL-ers zich expliciet op jongeren richt. Tussentijds werven wij incidenteel BB-Lers, maar het zwaartepunt ligt aan het begin van het schooljaar. Wij hebben jaarlijks zo'n 100 BB-Lers op school zitten. Veel van deze BBL-ers treden na het afronden van hun opleiding in vaste dienst.

Naast de reguliere instroom werken er jaarlijks nog zo'n 250 Wiba monteurs bij Kwik-Fit. Wiba monteurs werken in piekperioden tijdens het voor- en najaar om te helpen met het wisselen van zomer- en winterbanden. Ook dit werk wordt voornamelijk door jongeren gedaan.

Voor het vervullen van de vacatures voor bandenmonteurs werkt Kwik-Fit samen met het UWV en gemeente. Ook helpen de jongeren via hun eigen netwerk mee bij het invullen van deze vacatures.

Scholing

Ruim 180 Kwik-Fit vestigingen zijn erkend leerbedrijf voor niveau 1 en 2. Op verzoek zorgen we ook voor een AKA accreditatie (leerlingen die extra begeleiding vanuit school krijgen om uiteen lopende redenen). Op alle filialen is ook de mogelijkheid te accrediteren voor Niveau 3 Service Adviseur en op veel van onze filialen bestaat de mogelijkheid tot accrediteren voor Niveau 4 Werkplaatsmanager. Op dit moment hebben wij voor 35 filialen de accreditatie voor Eerste Auto Technicus Niveau 3.

Daarnaast hebben wij incidenteel stagiairs voor opleidingen waarbij klantcontact een onderdeel van de opleiding is. In deze situaties vragen wij erkenning aan bij het kenniscentrum van die specifieke branche. Daarnaast hebben wij veel contact met de ROC's en werken wij samen om zoveel mogelijk leerlingen zich succesvol te laten ontwikkelen.

Wij bieden in totaal jaarlijks ongeveer 250 stagiairs een stageplek, waarbij de stageperiode varieert van enkele weken (snuffelstage) tot 1 of meer jaren. Ook op het hoofdkantoor biedt Kwik-Fit stages aan in de richtingen administratief, IT en secretarieel werk, zowel op MBO als op HBO niveau.

Tot slot heeft Kwik-Fit een trainingsopleiding, de Kwik-Fit Academy in Harderwijk. Hier kunnen alle medewerkers technische trainingen volgen of zich doorontwikkelen tot APK keurmeester of tot managementfuncties.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Naast de snuffelstages van een dag vindt er incidenteel ook een bedrijfsbezoek plaats waarin Kwik- Fit jongeren enthousiasmeert voor een loopbaan in de techniek.

Overige afspraken

Speciaal voor de BBL groep is een BBL coördinator aangesteld. Door de BBLers goed te begeleiden wordt het rendement van deze opleidingen zowel voor de medewerker als voor Kwik-Fit geoptimaliseerd. De BBL coördinator draagt zorg voor de begeleiding van de individuele BBL-er en zorgt er voor de directbetrokkenen zoals de filiaalmanager en leermeester te motiveren in hun rol en verantwoordelijkheid. Daarnaast onderhoudt hij contacten met de diverse ROC's.

De BBL coördinator bezoekt de leerlingen regelmatig op de werkplek en bewaakt de voortgang. Ook zorgt hij dat de leerlingen tijdig worden uitgenodigd voor de praktijktrainingen. Door deze manier van werken is de begeleiding ongecompliceerd en direct. De resultaten van deze training evalueert hij met de trainer en vervolgens met de filiaalmanager/leermeester, maar ook met het management is contact als er talenten gespot worden. Deze talenten wordt vervolgens een contract aangeboden. Deze talenten wordt na afronding van hun opleiding een vast contract aangeboden en de mogelijkheid om zich technisch verder te ontwikkelen of op het gebied van een leidinggevende functie.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.