Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Instroom

  • Kuehne + Nagel Nederland stelt minimaal 40 vacatures open voor jongeren < 27 jaar.
  • Kuehne + Nagel Nederland stelt in 2015, 5 (management) trainee plaatsen beschikbaar voor net afgestudeerden.

Scholing

Kuehne + Nagel Nederland zet in op het verder ontwikkelen van het bedrijf als opleidingsbedrijf door:

  • in het schooljaar 2015-2016 55 BBL-formatieplekken te realiseren en in te vullen waarvan er 10 extra in het kader van het sectorplan Logistiek.
  • De opleidingsplekken te verbreden door 6 medewerkers te scholen tot praktijkleermeester op basis van het sectorplan Logistiek
  • De opleidingsplaatsen (jaarlijks) voor jongeren tot 27 jaar aan partijen beschikbaar via Stagemarkt.nl.

SterkTeam brengt deze intentieverklaring onder de aandacht bij gemeenten waar Kuehne + Nagel gevestigd is, om zo samenwerking tussen partijen te bevorderen.

SterkTeam draagt Kuehne + Nagel uit als goed voorbeeld van de sectorale implementatie van het sectorplan Logistiek en als mede ambassadeurs voor het Werkend Leren in het MBO.

Kuehne + Nagel Nederland spant zich in om branchegenoten en leveranciers op te roepen het sectorplan te benutten en leerbedrijf te worden.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

  • Kuehne + Nagel Nederland faciliteert een praktijkbijeenkomst voor 50 praktijkbegeleiders op 22 april 2015 in Utrecht.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.