KPN

KPN spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Werken leren

KPN biedt in de gehele organisatie, ook bij de dochterbedrijven, stageplaatsen aan studerende jongeren en leer/ ervaringsplaatsen op verschillende niveaus.

KPN ondersteunt jongeren die succesvol stage hebben gelopen bij KPN bij het vinden van een baan door het afgeven van referenties en het benaderen van andere technische bedrijven en haar netwerk van klanten en leveranciers.

KPN wil haar retail- en contactcenters als opleidingsbedrijf gebruiken, zodat KPN een groter aantal jongeren na een dienstverband voor bepaalde tijd met een leer/werk-certificaat de markt op kan sturen.

Loopbaaoriëntatie

KPN zet zich in om de kansen op werk te vergroten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en spreekt hierover met UWV en gemeente (afspraak d.d. maart 2015). KPN stelt medewerkers beschikbaar om als gastdocent een bijdrage te leveren aan de begeleiding van jongeren bij het maken van de studiekeuze en uitleg te geven over praktijkcases.

KPN wil jongeren, en meiden in het bijzonder, interesseren in een baan in de techniek, bijvoorbeeld door deelname aan Girlsday.

KPN ondersteunt multiculturele jongeren in hun voorbereiding op de arbeidsmarkt door samenwerking met ECHO, Stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland en de Dutch Dream Foundation.

KPN draagt financiële middelen en praktische kennis bij. Ook gebruikt KPN/SRID deze netwerken om jong talent te spotten en zo als aanvulling op de instroom nieuwe jongeren binnen te halen.

KPN ondersteunt via het Mooiste Contact Fonds kinderen die tijdens hun schoolgaande periode geconfronteerd worden met een ernstige ziekte en bijbehorende langlopende genezingstrajecten, middels een webchair en bijbehorende communicatiemiddelen om zo (minder tot geen) vertraging op te lopen in hun schoolcarrière, waardoor een potentiële afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt of afgewend.

Jaarlijks reikt KPN ongeveer zo'n 10 tot 15 webchairs uit.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.