KPMG

KPMG vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit KPMG een Werkakkoord af?

Voor de toekomst van jongeren zijn bedrijven als KPMG Nederland (hierna te noemen KPMG) van groot belang. KPMG speelt een belangrijke rol om jongeren te helpen met hun start op de arbeidsmarkt door hen werk, een leerbaan, werkervaringsplaats, traineeship of stage aan te bieden. Scholieren kunnen en willen we inspireren en motiveren wanneer zij een studiekeuze moeten maken door bedrijfsbezoeken te organiseren, praktijklessen te geven of om coaches beschikbaar te stellen.

KPMG vindt het belangrijk een actieve en verantwoordelijke speler te zijn in de samenleving (een van onze kernwaarden) en als 'mensen organisatie' zijn wij in staat een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk. Met het mede ondertekenen van dit akkoord onderschrijft KPMG dat wij ons in zullen zetten voor de instroom, scholing en voorbereidingen van jongeren op de arbeidsmarkt.

Instroom

In de dagelijkse praktijk geven wij ruim baan aan de instroom, scholing en voorbereiding op de arbeidsmarkt van een groot aantal jongeren en zullen wij dat ook blijven doen.

Enkele voorbeelden: Zo zijn er afgelopen jaar 270 jongeren, waarvan een groot deel als Audit-trainee, bij KPMG in dienst getreden en boden we ruim 140 stageplaatsen aan (inclusief stage vergoeding), aan de doelgroep (voornamelijk HBO en WO). Ons streven is om ook de komende jaren, minimaal, deze aantallen jongeren ruimte te bieden in onze organisatie.

Scholing

Wij zullen blijvend aandacht schenken aan de instroom van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, dit doen we door, onder andere: Onderzoeken waar we, met name jongeren uit het MBO met een afstand tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheid kunnen bieden op een werkervaring of stage-plaatsen in onze Business Support afdelingen. Daarnaast loopt er een pilot in de Business Unit (KPMG Service Delivery Center) ingericht, waar wordt bekeken of, een deel van controlewerkzaamheden, specifiek door MBO opgeleide medewerkers kan worden verricht.

Coaching

Minimaal 10 allochtone studenten per jaar, in samenwerking met de Stichting Echo, begeleiden in hun weg naar de arbeidsmarkt, door middel van het aanbieden van een coaching traject.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

In samenwerking met, onder andere, IMC Weekend School, schoolgaande jongeren beter voorbereiden op de arbeidsmarkt door middel van het verzorgen van gastlessen in 2015.

In samenwerking met Enactus, studenten uit het hoger onderwijs begeleiden bij het ontwikkelen en realiseren van maatschappelijke projecten. De uitvoering van de projecten zorgt niet alleen voor verandering van levens, het helpt studenten ook bij het ontwikkelen van talent en leiderschapsvaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige carrière.

Leveranciers, daar waar opportuun, uitvragen om deze doelgroep op te nemen in hun personeelsbestand. Concreet houdt dit in, dat tijdens contractonderhandelingen met toeleveranciers gevraagd wordt of zij social return on investment kunnen toepassen door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in hun personeelsbestand (het streven is minimaal 5% van hun bestand).

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden na afstemming vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.