Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Zich, tot nader order, in te (blijven) spannen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Om dit te realiseren zijn partijen het volgende overeengekomen:

De 14.000 bedrijven vallende onder de sector metaalbewerking zetten in op het verder ontwikkelen van het bedrijf als opleidingsbedrijf door:

Gezamenlijk in de schooljaren 2013-2014 / 2014-2015 4600 BBL-formatieplekken te realiseren en in te vullen, waarvan er 2600 extra in het kader van het sectorplan metaalbewerking.

Sinds 1 juli 2013 zijn er 1869 BBL leerlingen ingestroomd bij in totaal 1251 bedrijven in de metaalbewerking. SterkTeam brengt deze intentieverklaring onder de aandacht bij gemeenten waar DB Schenker is gevestigd, om zo samenwerking tussen partijen te bevorderen. SterkTeam draagt de samenwerkende bedrijven in de metaalbewerking uit als goed voorbeeld van de sectorale implementatie van het sectorplan Klein metaal en als mede ambassadeurs voor het Werkend Leren in het MBO. OOM en de aangesloten bedrijven spannen zich in om branchegenoten en leveranciers op te roepen het sectorplan te benutten en leerbedrijf te worden.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.