Kijkshop

Kijkshop vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Kijkshop een Werkakkoord af?

Kijkshop is een retailer met landelijk 100 winkels, een distributiecentrum en een service centre. Een winkelteam bestaat uit 7 tot 10 personen waaronder een Filiaalmanager, Assistent Filiaalmanager, Filiaalmedewerkers en koopavond/weekendhulpen. Samen zorgen zij ervoor dat de winkel er top uitziet en dat klanten optimaal geholpen worden. Binnen deze structuur is veel ruimte voor ontwikkeling en groei.

Jongeren vinden bij Kijkshop een leuke bijbaan, kunnen daarnaast een relevante opleiding volgen en groeien mogelijk door naar een leidinggevende of andere functie binnen de organisatie of daarbuiten.

Kijkshop spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Dit doet zij door middel van:

Instroom

Kijkshop stelt in 2015 minstens 100 vacatures in de winkels, distributie centrum of service centre beschikbaar voor jongeren.
Kijkshop heeft organisatiebreed op dit moment al 21 BBL-stagiaires in dienst en spreekt de intentie uit om in het jaar 2015 10 extra BBL-stagiaires aan te nemen.
Kijkshop staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van jonge passende kandidaten die nog weinig of geen ervaring op de arbeidsmarkt hebben opgedaan en bieden de gelegenheid deze ervaring in het bedrijf op verschillende niveaus op te doen.
Kijkshop maakt duidelijk in de vacaturetekst van een functie die zich daar voor leent dat de vacature specifiek is bestemd voor alleen jongeren / nodigt in de vacaturetekst ook jongeren expliciet uit te reageren op de vacature.
Kijkshop onderhoudt contacten met gemeenten, UWV en lokale bureaus, gespecialiseerd in het plaatsen van jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt, bijv. vanuit een Wajong uitkering of WSW indicatie, en biedt proefplaatsingen dan wel werkstageplaatsen aan aan deze jongeren.

Scholing

Kijkshop stelt in 2014 en 2015 in ieder filiaal tenminste 1 stageplaats voor een BOL-stagiair beschikbaar aan studerende jongeren.
Kijkshop biedt in de gehele organisatie stageplaatsen aan studerende jongeren en leer/ ervaringsplaatsen op verschillende niveaus. Het gaat hierbij om studenten van MBO niveau 2 tot en met 4 en HBO en WO niveau.
Kijkshop ondersteunt jongeren die succesvol stage hebben gelopen bij Kijkshop bij het vinden van een baan door het afgeven van referenties.
Kijkshop wil haar winkels, distributiecentrum en service centre als opleidingsbedrijf gebruiken, zodat Kijkshop een groter aantal jongeren na een dienstverband voor bepaalde tijd met een leer- en werkcertificaat de markt op kan sturen. Dit geldt voor zowel BOL als BBL stagiaires.
Kijkshop investeert in het opleiden van werknemers in een BBL-traject door begeleiding extra uren ter beschikking te stellen.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Kijkshop stelt medewerkers beschikbaar om als gastdocent een bijdrage te leveren aan de begeleiding van jongeren bij het maken van de studiekeuze en uitleg te geven over praktijkcases.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.