IBM

IBM vergroot de kansen op werk voor jongeren.

IBM slaat een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De waarde van een bedrijf wordt niet alleen bepaald door cijfers maar ook door zijn rol in de maatschappij. IBM is zich daar zeer van bewust en werkt samen met maatschappelijke organisaties aan scholing en voorbereiding op de arbeidsmarkt.

De ICT-sector is een kansrijke sector en er is veel vraag naar goed opgeleide mensen die de laatste ontwikkelingen kennen en zich willen inzetten voor de innovatie in Nederland. Wij helpen graag om de scholing af te stemmen op de behoeften van het bedrijfsleven en de kansen op een baan voor jongeren te vergroten.

Een effectieve aanpak vergt de actieve inbreng van alle betrokken partijen: onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Wij waarderen de samenwerking met diverse kennisinstituten en de stimulerende rol van zowel de lokale als rijksoverheid bijzonder. IBM zal de samenwerking met de onderwijsbegeleidingdiensten en de universiteiten voortzetten om, met name in de ICT-sector, de brug tussen onderwijs en carrire te slaan en het tekort aan technisch opgeleide werknemers terug te dringen.

Instroom

IBM heeft de intentie om dit jaar weer 100+ Young Graduates te werven (dit gaat vooral om HBO en WO functies).

Scholing

IBM biedt jaarlijks tientallen stageplaatsen voor HBO en WO studenten aan. De studenten kunnen de werk- of afstudeerstage maken op een diverse afdelingen binnen het bedrijf. Door de intensieve samenwerking met hun begeleiders maken ze kennis met de dagelijkse gang van zaken en dragen met hun kennis bij in verschillende werkgroepen.

IBM werkt nauw samen met universiteiten en hogescholen, een voorbeeld is het IBM Services Center (ISC) in Groningen. Dit centrum biedt aan klanten in het Nederlandse taalgebied diensten op het gebied van applicatieontwikkeling voor mobiele platformen, web services en bedrijfsplatformen. Het ISC werkt nauw samen met regionale opleidingsinstellingen zoals de Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool en het UMCG. Samen met de Gemeente en Provincie Groningen en 23 regionale bedrijven hebben zij de IT Academy Noord Nederland opgezet. Meer informatie op www.itacademy.nl

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Voorlichting over de kansen die IT biedt begint al vroeg: zo staan er op basisscholen in Nederland meer dan 1.000 IBM KidSmart Early Learning computers waarmee kinderen van 4 tot 7 jaar kennismaken met de computer en taal- en techniekprogramma's. In de bovenbouw van het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs maken vrijwilligers gebruik van diverse kant en klare IBM techieklessen.

Voor brugklasmeiden in Amsterdam organiseren we iedere zomervakantie het EX.I.T.E Camp, EXploring Interest in Technology and Engineering; voor scholieren met een voorkeur voor informatietechnologie werken we samen met diverse scholen, onder andere samen met Jet-Net en ICT in de Wolken.

Jaarlijks volgen ook enkele tientallen masterstudenten het IBM Extreme Blue programma waar ze 13 weken lang onder begeleiding werken aan het bedenken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen met IBM klanten.

Veel IBM'ers dragen met hun kennis en ervaring bij aan het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en loopbaan door op scholen en universiteiten te vertellen wat een carrière in de IT - InformatieTechnologie- kan bieden. Jaarlijks praten duizenden scholieren en studenten met IBM'ers over de mogelijkheden met een IT opleiding in de gezondheidszorg, logistiek, gebouwen, etc maar ook over specialistische banen rond internet veiligheid, Big Data en zelfdenkende computers.

Omdat we het belangrijk vinden dat de opleidingen goed aansluiten bij de talenten van de jongeren en de vereisten van toekomstige banen organiseren we ook informatiebijeenkomsten voor docenten over nieuwe ontwikkelingen.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.