Hilton Worldwide

Hilton Worldwide vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Hilton Nederland een Werkakkoord af?

De toeristische industrie is de grootste werkgever ter wereld - 1 op de 11 banen wereldwijd - en zal dan ook een leidende rol moeten spelen in het oplossen van het jeugdwerkloosheidsprobleem. Onderzoek toont aan dat er een kloof bestaat tussen de vaardigheden die bedrijven zoeken en de vaardigheden waarover jonge mensen beschikken.

Veel jonge mensen zijn ook niet op de hoogte van de mogelijkheden die zij hebben; minder dan de helft (46%) stelde op de hoogte te zijn van de sectoren waarin veel banen beschikbaar zijn.

Hilton organiseert, naast diverse activiteiten gericht op het vergroten van arbeidsmarktperspectief voor jongeren, wereldwijd twee keer per jaar Youth in Hospitality-events: Careers@Hilton Live (mei) en Global Week of Service (oktober). Dit zijn unieke kansen voor Hilton Worldwide teamleden om jonge mensen te inspireren en te informeren over carrières in de horeca en om hen te ondersteunen bij de vaardigheden die van groot belang zijn om op de arbeidsmarkt en daarbuiten succesvol te zijn.

Deelnemers slaan de handen ineen met Hilton Worldwide teamleden voor events zoals cv-clinics, speed-networking voor je carrière en presentaties van teamleden over hun eigen carrières Hilton Worldwide kent een Open Doors-belofte, die tot doel heeft een positieve uitwerking te hebben op ten minste een miljoen jonge mensen in 2019 en hen beter voor te bereiden, zodat zij alles uit zichzelf kunnen halen.

Het maakt ook onderdeel uit van Bright Blue Futures, een wereldwijd programma om personeel te stimuleren om tijd en expertise in te zetten om jonge mensen te helpen bij het bereiken van stabiliteit, om hoop naar hun gemeenschap te brengen en ze voor te bereiden op een betere toekomst.

Instroom

HILTON THE NETHERLANDS stelt jaarlijks 4 vacatures per locatie beschikbaar voor jongeren aan partijen zoals het UWV of de gemeente, waarvan één in de afdeling Food & Beverage/ Banqueting (bediening), één in de afdeling Keuken [Hulp Kok], één in de afdeling Front Desk (Porter/ Doorman) en één in de afdeling Stewarding (Afwashulp). Daarnaast worden de vacatures via online vacaturesites aangeboden aan jongeren.

Hilton The Netherlands verzorgt (groeps)voorlichting over het werken bij Hilton WorldWide in Nederland. De voorlichting zal in ieder geval plaatsvinden tijdens de Internationale Careers@HiltonLive Week (mei) en Global Week of Service (oktober). Dit gebeurt onder andere in samenwerking met JINC door het verzorgen van bliksemstages.

Hilton The Netherlands zet zich in om de kansen op werk te vergroten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en spreekt hierover met UWV en gemeente.

Scholing

Hilton The Netherlands stelt in 2014 en 2015 per jaar 250 stageplaatsen beschikbaar aan studerende jongeren op HBO- en (V)MBO-niveau. Dit gebeurt via de horecaopleidingen en publicatie op online vacaturesites.

Hilton The Netherlands onderzoekt de mogelijkheden om (re-integratie)leerbanen voor werkzoekende jongeren aan te bieden.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Hilton The Netherlands treedt in overleg met diverse partijen om potentiële samenwerkingen aan te gaan om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Mogelijke partijen zijn Link2Work en Werken aan je Toekomst. De nadruk ligt hierbij op het oriënteren op werken binnen de hotels en niet op financiële ondersteuning.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.