Hays

Hays vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Hays een Werkakkoord af?

Hays is een van de grootste recruitment bureaus en zelfs de grootste recruiter voor professionals ter wereld met zo'n 9,000 recruiters in 33 landen wereld (Bron: Staffing Industry Analysts, 2014).

Hays heeft als missie om de 'wereld van het werken' te verbeteren vanuit de kernwaarden 'ambitious, inquisitive, expert en passionate about people'. Hays onderkent dat jongeren extra aandacht nodig hebben om een start te maken in hun carrière. Hays zet zich daarvoor graag in, ook internationaal. Vaak door middel van onderzoek, maar ook door onze expertise in de arbeidsmarkt in te zetten voor anderen.

Onze recruiters vormen de verbinding tussen hoogopgeleide kandidaten en opdrachtgevers: zij weten als geen ander wat de eisen zijn die de arbeidsmarkt stelt aan hoogopgeleiden, welke trends zichtbaar zijn, hoe vraag en aanbod tot elkaar komen en wat opdrachtgevers belangrijk vinden bij een kandidaat.

Daarnaast is Hays het meest gevolgde recruitment bedrijf ter wereld op LinkedIn met 900,000 volgers. Hays is dé expert op het gebied van het inzetten van social media ten behoeve van recruitment. Deze expertise willen we graag delen met jongeren door hen te adviseren over het effectief benutten van social media en personal branding.

Instroom

Hays Nederland is relatief klein met 125 eigen medewerkers. Toch wordt jaarlijks relatief gezien- veel aandacht besteed aan instroom van jongeren:

1. Hays zet zich in voor dertig stagiairs per jaar, waarbij een zeer praktijkgerichte stage wordt geboden met intensieve begeleiding: jongeren functioneren volwaardig mee in de teams, hebben alleen een begeleider op locatie, en delen in de successen die zijn behaald. Gemiddeld stroomt 20% door naar een vaste baan bij Hays. De ambitie van jonge mensen is een inspiratie voor de teams, en het is prachtig om te zien hoe jongeren zich ontwikkelen tijdens een stage van 5 maanden.

2. Hays zet zich in voor het bemiddelen van zo'n tweehonderd jongeren / starters per jaar bij onze relaties, zowel in vaste banen alsook flexibele projecten. Opdrachtgevers met vacatures vragen vaak veel specifieke vaardigheden die jongeren nog niet hebben ontwikkeld. Hays zet zich ervoor in om opdrachtgevers te 'challengen' om de gestelde eisen om te buigen naar ontwikkelbare vaardigheden waardoor ook jongeren in overweging genomen kunnen worden waarbij aanvullende opleiding en begeleiding wordt geboden.

Het onlangs opgestarte merk Hays Response richt zich uitsluitend op young professionals die nog geen specifieke vaardigheden hebben opgedaan. Bij Hays Response worden alle kandidaten geïnterviewd en middels een kort assessment wordt een persoonlijkheidsprofiel opgesteld. Kandidaten worden intensief voorbereid op hun eerste echte interview bij een potentiële werkgever. Hays biedt aanvullende opleidingen of cursussen die zijn afgestemd op de behoefte van kandidaat en opdrachtgever. Elke expert is ooit begonnen als starter!

Scholing

1. Hays zet zich sinds 2010 in voor jongeren door het verzorgen van "recruitment" colleges aan de Hogeschool van Amsterdam. Hays Manager van kantoor Amsterdam, Bouke van Lotringen, verzorgt al enkele jaren werkcolleges aan derdejaars HBO'ers over solliciteren en gesprekstechnieken.

2. Hays zet zich in voor jongeren en starters binnen de eigen organisatie door middel van een uitgebreid opleidingsprogramma, aangezien recruitment een vak is waarvoor geen volledige vooropleiding bestaat (alleen als specialisatie van bijvoorbeeld Human Resource Management). Het opleidingsprogramma bestaat uit workshops en trainingen op het gebied van o.a. commercie, gespreksvaardigheden, besluitvormingsprocessen, juridische kennis over de flexwet en arbeidsrecht.

Verder is Hays sinds jaren een ECABO gecertificeerd leerbedrijf. Het gaat daarbij om 60 jongeren per jaar.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Hays zet zich in om (bijna) afgestudeerden en gepromoveerden beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Hays heeft daarbij hulp gekregen van de VSNU, de Vereniging van Universiteiten wat inmiddels heeft geleid tot contacten met de Universiteit Twente, De UVA Amsterdam, de TU Delft en de TU Eindhoven. Hays denkt daarbij met name aan het trainen en oefenen van sollicitatievaardigheden, profilering op social media en individuele oefen interviews.

Hays zal zich met name richten op het vergroten van de bewustwording van de eigen kwaliteiten en 'unique selling points' als kandidaat: wat heb ik te bieden, wat is het belang van een toekomstige werkgever, wat zijn eventuele obstakels en hoe kan ik die wegnemen?

Aan de hand van een personal scorecard wordt een jongere de spiegel voorgehouden en concreet advies gegeven. Nadere invulling vindt plaats in samenwerking met de career centres van de universiteiten.

Hays zet zich in voor de verdere ontwikkeling van een digitaal platform. Hierover hebben enkele gesprekken plaatsgehad met het SterkTeam. De exacte invulling is nog niet duidelijk, maar we denken aan coaching en een workshop LinkedIn gebruik.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.