Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

De gemeente Den Haag wil als werkgever een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in de stad. Daarom willen we dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de stad, geven we nieuw talent een kans en nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om het realiseren van werkgelegenheid. Daarbij denken we aan duobanen, stages en leerwerkbanen. (bron: Coalitieakkoord Haagse Kracht)

Traineeprogramma's

De gemeente Den Haag heeft sinds 1998 een succesvol twee-jarig WO-traineeprogramma. Sinds drie jaar is het programma uitgebreid met een HBO-traineeprogramma. Jaarlijks stromen er doormiddel van dit programma ongeveer 24 jongeren door in de organisatie. Per 1 september 2014 is er weer een nieuwe lichting trainees gestart.

Instroom

Een deel van de openstaande vacatures worden binnen de gemeente Den Haag vervuld met jongeren uit het Haags werkzoekende bestand. Zo is er vorige week een project gestart waarin 12 vacatures open worden gesteld voor Haagse jongeren als bijzonder opsporingsambtenaar.

Stages

Binnen de gemeente Den Haag lopen jaarlijks 650 scholieren en studenten stage (excl. snuffelstages). De helft van de stagiaires zit op het MBO, 25% zijn HBO studenten en 12,5% volgt een opleiding op WO niveau, de overige 12,5% zijn VMBO scholieren. Daarnaast bieden we ook aan een toenemend aantal deeltijdstudenten een leerarbeidsplaats (4 dagen werken, 1 dag studeren).

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt de gemeente Den Haag bovenformatief tijdelijke werkplekken. Zo is bijvoorbeeld het afgelopen jaar een groepje jongeren gestart in administratief ondersteunende banen, nagenoeg zijn zij allemaal doorgestroomd naar werk.

Loopbaanori├źntatie

De gemeente Den Haag biedt door middel van verschillende activiteiten een actieve bijdrage aan de arbeidsmarkt ori├źntatie van scholieren en studenten. Zo leggen gedurende het jaar VMBO scholieren werkbezoeken af bij verschillende uitvoerende diensten van de organisatie en worden bijvoorbeeld ook HBO bestuurskunde studenten ontvangen.

Social return

Bij aanbestedingen boven 200.000 euro werkt de gemeente Den Haag volgens het principe van Social Return. Bedrijven worden hiermee verplicht een deel van het werk te laten uitvoeren door werkzoekenden.

Bovenop het bestaande beleid heeft de verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh de organisatie de opdracht gegeven het huidige beleid te intensiveren en te komen met een aanvullend plan gericht op het terugdringen van jeugdwerkloosheid. Uiterlijk dit najaar wordt een actieplan gepresenteerd.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.