FrieslandCampina

FrieslandCampina spreekt de intentie uit om kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Instroom

FrieslandCampina neemt in 2014 en 2015 per jaar minimaal 40 jongeren aan in haar trainee- en starttrajecten.

Stages

FrieslandCampina stelt in 2014 en 2015 per jaar 150 stageplaatsen, variërend van drie tot zes maanden, beschikbaar aan studerende jongeren via Stagemarkt.nl.

FrieslandCampina zet in op het verder ontwikkelen van het bedrijf als leerbedrijf door: 300 formatieplaatsen voor BBL-ers op basis van het sectorplan Agri en Food in totaal in de periode 2014-2016. te investeren in het begeleiden van BBL-ers en stagiaires door praktijk- en stagebegeleiders op te leiden en in samenwerking met scholen stageopdrachten te ontwikkelen.

Loopbaanoriëntatie

FrieslandCampina zet zich actief in voor de verbetering van loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie van jongeren, onder andere door het geven van gastlessen en presentaties op scholen. FrieslandCampina heeft ook een samenwerkingsverband gesloten met Jet-Net. Friesland- Campina draagt bij aan de landelijke activiteiten van Jet-Net zoals de Carriredagen, Girlsday en Meet the Boss.
FrieslandCampina heeft een vier jaar durende overeenkomst gesloten met scholengemeenschap Wolfsbos te Hoogeveen.

FrieslandCampina spant zich ervoor in dat branchegenoten binnen de zuivel Nederland (NZO) en leveranciers aan FrieslandCampina ook een Jongerenakkoord aangaan.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.
Friesland Campina zet zich in om de kansen op werk te vergroten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en spreekt hierover met UWV en gemeenten (afspraak d.d. maart 2015).

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.