FNV

FNV vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Motivatie

Wie werkt bij de FNV doet ertoe. Want je werkt voor ruim 1 miljoen leden. Samen helpen we werknemers, uitkeringsgerechtigden, jongeren en ouderen aan een sterke positie in de samenleving.

FNV wil graag meer jongeren aan de organisatie binden. Het personeelsbestand van FNV kent momenteel een hoge gemiddelde leeftijd. Jongeren nemen nieuwe ideeën en inzichten mee de organisatie in en bieden zo kansen voor vernieuwing en innovatie binnen de organisatie.

Ook hecht FNV aan een representatief personeelsbestand waar ook jongeren zich in kunnen vinden.

Instroom

FNV wil actief jongeren werven voor nieuwe vacatures. Door strategische personeelsplanning zal FNV in 2015 onderzoeken welke functies interessant kunnen zijn voor jongeren en hoe in de opbouw van de organisatie rekening gehouden kan worden met vacatures voor jonge werknemers.

FNV wil ook inzetten op hoogopgeleide (HBO/WO) jongeren zonder werkervaring. FNV onderzoekt de mogelijkheden voor het opstarten van een traineeship en streeft naar een aantal nieuwe vacatures voor startersbanen die opengesteld worden voor jongeren. Deze jongeren worden begeleid en gecoacht door oudere werknemers. Bij deze banen wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om jongeren in de gelegenheid gesteld te stellen een aanvullend opleidingstraject te volgen.

Tot slot zet FNV zich in om de kansen op werk te vergroten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover is FNV in gesprek met UWV en gemeenten. Scholing FNV wil jongeren de mogelijkheid bieden om stage te lopen bij FNV. FNV zal actief op inzetten op het creëren van stageplaatsen en op de werving van stagiairs. Daarnaast zal FNV zoeken naar mogelijkheden om stagiairs na afloop van de stage een plek binnen de organisatie te bieden.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt. Als jonge werknemer komt er heel wat op je af. Solliciteren, belastingaangifte doen, caoÕs, je rechten en plichten. De gratis gastlessen van de FNV zijn een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. FNV geeft gastlessen op scholen van alle niveaus, in het hele land. Deze gastlessen bereiden jongeren voor op de arbeidsmarkt. Zij profiteren er meteen van, of zij nu stage lopen, een bijbaan hebben of al volledig aan het werk zijn.

Over onze gastlessen: ruim 1.900 gastlessen per jaar; op alle niveaus (van vmbo tot universiteit); gratis en door het hele land; wij bereiken ruim 32.000 jongeren per jaar. De gastlessen zijn actueel, interactief en inspirerend. Zij worden gegeven door een vast team van jonge, ervaren gastlesdocenten die de taal spreken van de leerlingen en studenten.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.