Dierenpark Emmen

Dierenpark Emmen vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Dierenpark Emmen een Werkakkoord af?

Wij vinden het belangrijk om te investeren in jongeren. Jongeren zijn vaak extreem gemotiveerd. De werknemers voor de toekomst. Jong en oud versterken elkaar en kunnen van elkaar leren. We vinden het belangrijk een goede mix te hebben tussen jong en oud.

Het aannemen van jongeren draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zorgen er zo met zijn allen voor dat de jeugdwerkloosheid teruggedrongen wordt. Tot slot is het mooi om te zien dat de nieuwe generatie, de oude generatie leert omgaan met de digitalisering. Voor jongeren is het heel gewoon om veel zaken digitaal te regelen. Wij zien dat zij de oudere collega's hierbij helpen.

Instroom

Dierenpark Emmen heeft het streven om in 2015, 60 medewerkers aan te nemen, waarvan minimaal 30 jongeren, in samenwerking met UWV en gemeente Emmen. Voor bepaalde functies zoeken we alleen studenten en scholieren. Voor andere functies zoeken we een mix van jong en oud.

Dierenpark Emmen staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen, in aanvulling op de reguliere werving

Dierenpark Emmen werkt nauw samen met UWV en gemeente Emmen. Een mooi voorbeeld daarvan is de werving- en selectie in 2014 van een groep enthousiaste jonge medewerkers voor de heropening van het restaurant De Drommedaar. Destijds zijn er 10 jongeren aangenomen, die op dat moment zonder baan waren. Hen is een stage van 2 maanden en een horecagerelateerde opleiding geboden. Alle jongeren kregen na het doorlopen van de stage een contract voor bepaalde tijd.

Scholing

In Dierenpark Emmen staat de gast op 1. We zorgen ervoor dat onze gasten een stukje extra krijgen. Hier begeleiden we onze nieuwe medewerkers in. Elke nieuwe medewerker krijgt (een onderdeel van) onze gastgerichtheidstraining. Daarnaast bekijken we per jongere of het zinvol is een (aanvullende) cursus te volgen dat uiteindelijk kan leiden tot doorstroming.

Dierenpark Emmen zet zich in op het (verder) ontwikkelen van het bedrijf als erkend leerbedrijf voor het middelbaar beroepsonderwijs door: in 2015 per jaar minimaal 20 BOL-stages van minimaal 3 maanden beschikbaar te stellen aan studerende jongeren via Stagemarkt.nl. te investeren in het begeleiden van BOL-ers door praktijk- en stagebegeleiders op te leiden en in samenwerking met scholen stageopdrachten te ontwikkelen.
Dierenpark Emmen biedt in 2015 per jaar minimaal 5 stages voor hbo-studenten. Dierenpark Emmen staat in de zoektocht naar goede studenten open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen.

Voorbereiding jongeren op de Arbeidsmarkt

Dierenpark Emmen levert een bijdrage aan stagemarkten op scholen binnen de regio. Deze markten zijn gericht op het werven van studenten en scholieren, die een bijbaan zoeken. En eventueel met het oog op toekomstig arbeidspotentieel.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag