DeBroekriem, Monsterboard en Carerix

DeBroekriem, Monsterboard en Carerix gaan gezamenlijk de kansen voor jongeren op werk vergroten met Opstartbaan.nl.

Opstartbaan.nl

In 20 jaar is Monsterboard uitgegroeid tot een wereldwijd vacatureplatform. Haar ambitie is om mensen te inspireren om voor beter te gaan: een betere baan, beter in de huidige baan en betere kandidaten voor vacatures. Dit sluit aan bij de ambitie van Stichting DeBroekriem, namelijk hoogopgeleide starters en in-between-jobbers te inspireren en in beweging te zetten. Zij doen dit via een activiteitenplatform dat ontmoetingen tussen baanzoekers faciliteert.

Carerix ontwikkelt sinds 2004 software om het werving- en selectieproces te faciliteren en te verbeteren. Een optimale ervaring van zowel de werkzoekenden, de recruiters als de hiring managers tijdens dit proces is hierbij essentieel zodat werkgevers en werkzoekenden elkaar (beter) kunnen vinden.

De concurrentie op de arbeidsmarkt vandaag de dag is groot. Het blijkt voor sommige doelgroepen (werkgevers en werkzoekenden) lastig om elkaar te vinden. Een van de redenen is een kwalitatieve mismatch tussen openstaande vacatures en de CV's van werkzoekenden.

Jonge hoogopgeleide werkzoekenden behoren tot zo'n doelgroep; zij missen de gevraagde werkervaring die in reguliere vacatures gevraagd wordt en hun zakelijke netwerk is onvoldoende. Ondanks hun succesvol afgeronde studie hebben zij dan ook vaak moeite om een start te maken op de arbeidsmarkt, waardoor zij onnodig (lang) werkloos zijn.

Beter aansluiting op de arbeidsmarkt

Monsterboard, Carerix en Stichting DeBroekriem zijn er van overtuigd dat zij gezamenlijk met hun 30+ jaar kennis en ervaring en hun gevalideerde technologie en netwerk een fundamentele bijdrage kunnen leveren om deze doelgroep een betere aansluiting te bieden op de huidige arbeidsmarkt. Samen slaan zij daarom de handen ineen om een nieuw platform voor deze doelgroep te lanceren Opstartbaan.nl.

Opstartbanen zijn 'stages voor HBO en WO afgestudeerden' om jonge hoogopleide werkzoekenden te voorzien van relevante en (tot nu toe) ontbrekende werkervaring en competenties om hun kansen op een succesvolle carriere te verbeteren

Opstartbaan.nl heeft de volgende doelstellingen:

  • Werkgevers mobiliseren om Opstartbanen te creĆ«ren voor jong hoogopgeleiden zonder werkervaring;
  • Een nieuwe en uniek online platform opzetten en onderhouden waarop gevalideerde werkgevers Opstartbanen kunnen plaatsen en waarop jonge hoogopgeleide werkzoekenden kunnen solliciteren op deze Opstartbanen;
  • Een trainingsprogramma bieden aan de jongeren tijdens hun Opstartbaan ter bevordering van de benodigde competenties en zakelijke netwerk van de jongeren.

Via Opstartbaan.nl moeten in 2015:

  • Minimaal 100 hoogopgeleide jongeren middels een Opstartbaan een start hebben gemaakt op de arbeidsmarkt;
  • Minimaal 50 werkgevers bereid zijn om een Opstartbaan aan te bieden aan een hoogopgeleide jongere.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt.

Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.