D.E Master Blenders

D.E Master Blenders 1753 vergroot de kansen op werk voor jongeren.

D.E Master Blenders 1753 sluit een Werkakkoord af, omdat het jongeren graag de mogelijkheid biedt om zich via stageplaatsen, afstudeeropdrachten en instroom in reguliere jobs, te oriƫnteren op de arbeidsmarkt en om gerichte ervaring op te doen, bijvoorbeeld op het gebied van techniek of verkoop. Hierbij een aantal genomen en te nemen initiatieven binnen de organisatie om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Instroom

D.E Master Blenders 1753 neemt in 2015 minimaal 20 jongeren aan.
D.E Master Blenders 1753 maakt duidelijk in de vacaturetekst dat de vacature specifiek is bestemd voor alleen jongeren / nodigt in de vacaturetekst ook jongeren expliciet uit te reageren op de vacature.
D.E Master Blenders 1753 staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen, in aanvulling op de reguliere werving.

Stages

D.E Master Blenders 1753 biedt in 2015 minimaal 20 afgestudeerde jongeren een stage onder de volgende voorwaarden: 4-6 maanden, vergoeding tussen de 350-500 euro stagevergoeding, coaching en begeleiding van diverse experts.

Scholing

D.E Master Blenders 1753 zet zich in op het (verder) ontwikkelen van het bedrijf als erkend leerbedrijf voor het middelbaar beroepsonderwijs door: in 2015 5 BBL-leerbanen beschikbaar te stellen aan studerende jongeren. te investeren in het begeleiden van BOL-ers en BBL-ers door praktijk- en stagebegeleiders op te leiden en in samenwerking met scholen stageopdrachten te ontwikkelen.

D.E Master Blenders 1753 biedt in 2015 minimaal 20 jongeren een stage aan.
D.E Master Blenders 1753 investeert in de scholing van jonge werknemers met en zonder startkwalificatie door de interne opleiding competentie gericht opleiden, diverse technische en persoonlijke ontwikkelingstrainingen.

D.E Master Blenders 1753 staat in de zoektocht naar goede studenten open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

D.E Master Blenders 1753 zet zich in om schoolgaande jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt door het organiseren van inhouse dagen, rondleidingen, het bezoeken van events op scholen en het verzorgen van colleges. Dit is een doorlopend proces en waar mogelijk zullen er weer nieuwe initiatieven worden toegevoegd.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.