De Belastingdienst

De Belastingdienst spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

  • De Belastingienst stelt ongeveer 50 vacatures per jaar beschikbaar voor starters. Het gaat daarbij om zowel traineeships als startersfuncties.
  • De BelastingienstT stelt ongeveer 600 stageplaatsen per jaar beschikbaar voor studerende jongeren.
  • De Belastingienst verzorgt (groeps)voorlichting over het werken bij de Belastingdienst.
  • De Belastingienst organiseert regelmatig workshops en informatiebijeenkomsten voor werkzoekende jongeren en tracht hun sollicitatievaardigheden aan te scherpen.
  • De Belastingienst maakt per arbeidsmarktregio waar de Belastingdienst gevestigd is, afspraken over de benadering van jongeren.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.