DB Schenker

DB Schenker spreekt de intentie uit om kansen op werk voor jongeren te vergroten.

  • DB Schenker stelt minimaal 25 vacatures per jaar open voor jongeren (<27 jaar).
  • DB Schenker stelt zijn opleidingsplaatsen (jaarlijks ca. 16) voor jongeren tot 27 jaar aan partijen beschikbaar via Stagemarkt.nl.
  • DB Schenker zet in op het verder ontwikkelen van het bedrijf als leerbedrijf door: het aantal formatieplaatsen voor BBL-ers op basis van het sectorplan Transport en Logistiek met 1/3 te vergroten van 10 naar 16 studenten; de opleidingsplekken te verbreden van de niveaus 1 en 2 logistiek naar leerplekken transport niveaus 3 en 4. 4 medewerkers te scholen tot praktijkleermeester op basis van het sectorplan Transport en Logistiek; het ontwikkelen van een eigen opleidingstraject OASE in samenwerking met STC voor minimaal 10 leerlingen (MBO niveau 3+), dat start op 1 september 2014.
  • DB Schenker spant zich in om branchegenoten en leveranciers op te roepen het sectorplan te benutten en leerbedrijf te worden.
  • Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

    Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.